Návrat na hlavnú stránku

EurotopShop - bankovky z celého sveta

Chilli Style - móda pre mladých 

Shirtinator-tričká

  Začali obiehať trojkorunáčky

   Štátovka, ktorú vidíte na obrázku je už na prvý pohľad trošku atypická. Prvýkrát sa v bývalom Československu objavila troj-koruna po menovej reforme v roku 1953. Štátovka má rozmery 110 x 56 mm, bola vytlačená na papieri s priebežnou vodotlačou. Platidlá, ktoré sa použili bezprostredne pri menovej reforme, vytlačila tlačiareň cenín Goznak v Moskve, neskôr sa tieto platidlá začali tlačiť v Prahe. Pôvodnú dokumentáciu dodala Moskva, tlač bankoviek ďalej pokračovala v Československu. Od roku 1953 tieto platidlá tlačili podľa pôvodných filmov v Prahe. To je dôvod, prečo sa stretávame s dvoma typmi platidiel. Miesto tlače tej - ktorej bankovky môžeme presne identifikovať podľa číslovača.

3 koruna Československo 1953

    Teraz sa bližšie pozrime na najdôležitejší ochranný prvok, ktorý je vodoznak. Štátovka je chránená priebežnou vodotlačou. Hlavným motívom je päťcípa hviezda, ktorá má okolo seba opísanú kružnicu. Kružnice sa navzájom dotýkajú, systém kružníc je zostavený do vodorovného radu. Každý ďalší rad je umiestnený tak, že zapadá do predchádzajúceho radu, v každej druhej hviezde je v prostriedku umiestnená bodka. Hviezdy s bodkami postupujú šikmo dolu z pravej strany, keď je vodotlačová výstuž umiestnená na rube. Takéto umiestnenie sa považuje za základnú polohu vodotlače. Na platidlách z roku 1953 sú známe rôzne polohy vodotlače, preto sme si objasnili základnú polohu ochranného prvku.

3 koruna Československo 1953

   Dodnes sa zachovali ručne kreslené návrhy trojkorunovej štátovky. Rozdiely sú v niektorých detailoch, ktoré sú na definitívnych platidlách trošku odlišné. Najväčší rozdiel medzi návrhom a definitívnym platidlom je v návrhu a usporiadaní textov. Nesmieme zabudnúť, že sa to týka aj ostatných nominálov. Autorom výtvarného návrhu trojkorunovej štátovky bol Jurij Ivanovič Sokolov. Táto štátovka je netypická a staršia generácia si ju iste dobre pamätá. Od roku 1953 obiehali aj dvadsaťpäťkorunáčky a do obehu sa dostalo viac variant.

 

Zdroj: Lórant KULÍK, Korzár
Upravil a doplnil: V.Monozlay, EuroTopShop.sk

Aukro.cz - Aukce Online