Imrich Karvaš - slovenský finančník, akých veľa nebýva

   Profesor Imrich Karvaš (1903 - 1981) patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti dejín národného hospodárstva a finančníctva na Slovensku.

   V medzivojnových rokoch patril medzi stúpencov regionalizmu, hnutia, ktoré presadzovalo rozvoj Slovenska a jeho pozdvihnutie prostredníctvom rozvoja regiónov. Zúčastňoval sa na tvorbe návrhov a koncepcií, ktoré NÁRUS predkladal vláde a krajinským orgánom na Slovensku. Roku 1938 sa stal ministrom priemyslu a živností v ústrednej vláde generála Jana Syrového. Od roku 1939 ako guvernér Slovenskej národnej banky s mimoriadnym prehľadom a erudíciou zabezpečoval podmienky hospodárskeho rozvoja krajiny a robil opatrenia s cieľom oslabiť jej hospodársku podriadenosť Nemecku. Zapojil sa do odboja a akopredseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie sa veľkou mierou zaslúžil o hospodársku prípravu SNP. Nemeckí okupanti ho zatkli a väznili v koncentračnom tábore. Po skončení vojny pracoval ako vysokoškolský pedagóg. Na základe falošného obvinenia bol zatknutý a takmer dva roky strávil vo väzení. Druhý raz ho, takmer nevidiaceho, uväznili v roku 1958 a strávil vo vezení ďaľšie dva roky. Rehabilitácie sa dočkal v roku 1971.

Profesor Imrich Karvaš (1903 - 1981)

Booking.com
Powered by Zen Cart