1 Kyat Mjanmarsko 1996, P69 UNC - Kliknutím na obrázok zatvorte -