*10 estónskych korún Estónsko 2006-7, P86 UNC - Kliknutím na obrázok zatvorte -