*100 Ks II/1 Sto korún Slovensko 1940, P10s specimen UNC

11.99€

Stav: UNC/N. Perforovaná - specimen. 1. vydanie. Vpravo nitrianske knieža Pribina, pod ním kostolík v Drážovciach pri Nitre, na rube sediaca žena so Slovenským znakom, vodotlač: hlava ženy. V obehu od 1.9.1941 do 31.10.1946. Text na bankovke: "STO KORÚN SLOVENSKÝCH" , "V Bratislave dňa 7. októbra 1940.", "SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA V BRATISLAVE". Tlačiareň Giesecke & Devrient.

100 Ks II/1 Sto korún Slovensko 1940, P10s specimen

Pribina (Privina, Priuuinna) (* ? – † 861) bol prvé historicky známe slovenské knieža. V rokoch 825 až 833 bol posledné knieža samostatného Nitrianskeho kniežatstva a asi od roku 840 do 861 prvé knieža Blatenského kniežatstva na území dnešného Maďarska. Za manželku mal Bavorku.

Koruna slovenská (skratka: Ks) bola mena vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Koruna slovenská nahradila predtým používanú česko-slovenskú korunu.
Spočiatku sa koruna slovenská vymieňala rovnako ako koruny Protektorátu Čechy a Morava v kurze 10 korún za 1 ríšsku marku. To sa však zmenilo po Salzburských rokovaniach v lete 1940 a od 1. októbra 1940 bol voči ríšskej marke stanovený kurz na 11,62 Ks za 1 RM, pričom výmenný kurz protektorátnej meny voči ríšskej marke zostal nezmenený. Množstvo obeživa sa od apríla 1939 do marca 1945 zvýšilo 9,5 násobne.
V roku 1939 sa spočiatku používali česko-slovenské bankovky hodnoty 100, 500 a 1000 korún, avšak s dočasnou potlačou prvej Slovenskej republiky. Do konca roku krajina zaviedla vlastné 10 a 20 korunové bankovky. Nasledujúceho roku Slovenská národná banka uviedla 50, 100 aj 1000 korunovú bankovku, ktorú v roku 1941 doplnila aj 500 korunáčka a 5000 korunáčka v roku 1944. V roku 1945 boli zavedené aj 5 korunové bankovky.

Slovenská republika (do prijatia Ústavy 21. júla 1939 Slovenský štát) bol štátny útvar v časti územia dnešného Slovenska od vyhlásenia samostatnosti Snemom Slovenskej krajiny 14. marca 1939 do 8. mája 1945, kedy kapitulovala vláda (avšak už 3. mája 1945 boli oslobodené posledné obce na území Slovenska). Hoci sa formálne pokladal za samostatný štát Slovákov, bol produktom zahraničnej politiky Nemeckej ríše a jej satelitom. Jeho existenciu podmienila snaha nemeckého kancelára Adolfa Hitlera o rozdrobenie Česko-slovenskej republiky.
Podľa teórie právnej kontinuity Edvarda Beneša, prezidenta prvej ČSR v exile, bol právne neexistujúcim, keďže Francúzsky národný výbor a Sovietsky zväz uznal Mníchovskú arbitráž za nulitnú. Odmietavo sa k vzniku Slovenského štátu staval aj exilové hnutie okolo veľvyslanca Štefana Osuského (vyslanecká teória) a domáci odboj, ktorého hlavné prúdy sa Vianočnou dohodou (25. december 1943) uzniesli na utvorení ilegálnej Slovenskej národnej rady (1. september 1944) a ktoré viedli slovenské národné povstanie. Po skončení vojny predstavitelia a časť sympatizantov Slovenska opustila územie obnovenej ČSR a istý čas pôsobila najmä v Taliansku, kde sa vyvíjala informačnú činnosť za samostatnosť Slovenska (Rádio Barcelona). Bývalý minister zahraničných vecí Slovenského štátu Ferdinand Ďurčanský formuloval koncepciu právnej kontinuity Slovenskej republiky. Neskôr sa tento ľudácky exil presunul najmä do Argentíny.
Súčasná Slovenská republika (napriek zhodnému názvu) nie je jeho právnym ani ideologickým nástupcom.

Pridať do košíku:

  • Kód: bankovky-SLOVENSKO-51s-10s-PT


Tipli 450
Powered by Zen Cart