1000 Dinárov Yuhoslávia 1990, P107 UNC - Kliknutím na obrázok zatvorte -