*2 Euro Luxembursko 2012, Veľkovojvoda Wiliam IV. - Kliknutím na obrázok zatvorte -