200 Kč - Dvestokoruna Česká rep. 2010 PROOF, Gustav MAHLER - Kliknutím na obrázok zatvorte -