*50 000 Mariek Poľsko 1922, P32 F - Kliknutím na obrázok zatvorte -