*Známky Ajman 1973 Historické osobnosti, razítkovaný hárček - Kliknutím na obrázok zatvorte -