Známky Slovensko 2002, Umenie - 2x razítkovaný blok

4.99€

Výborný stav, známky sú bez lepu. Dátum vydania: 18.12.2002. Umenie - Koloman Sokol: V ateliéri, Majster Pavol z Levoče: Sťatie sv. Jakuba Staršieho.

Známky Slovensko 2002, Umenie - 2x razítkovaný blok


Koloman Sokol – maliar a grafik. Narodil sa 12. 12. 1902 v Liptovskom Mikuláši. Študoval na súkromnej grafickej škole E. Króna v Košiciach (1921 – 1924), súkromne v škole G. Mallého v Bratislave, potom na AVU v Prahe (M. Švabinský, T.F. Šimon, 1924 – 1932). V rokoch 1932 – 1933 nasledoval študijný pobyt v Paríži. Roku 1937 odchádza do Mexico City, kde zakladá grafickú školu. Roku 1942 odchádza do New Yorku. Roku 1946 sa vracia na Slovensko, kde pôsobí ako pedagóg na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V septembri 1948 odchádza Sokol do USA, kde žije a tvorí dodnes. Pre slovenské moderné umenie objavil a vo svojom diele využil dynamizmus a expresívne pôsobenie grafických techník, ako aj sociálno-kritický a filozoficko-meditatívny prístup. Východiskovým bodom jeho tvorby bola expresionistická grafika, najmä drevorez. Ako jeden z prvých vniesol do slovenského umenia mestský žáner, problematiku mestského človeka a jeho sociálnych interakcií. Koloman Sokol je predovšetkým brilantný kresliar so schopnosťou vyjadriť svoj zámer redukovanými prostriedkami a patrí medzi najväčšie osobnosti grafiky slovenského umenia 20. storočia. Žije a tvorí v Arizone v USA. PhDr. Karol Maliňák

Majster Pavol z Levoče (okolo 1470 - okolo 1542) - rezbár, jeden z najväčších stredovekých umelcov na Slovensku. Pôsobil v Levoči, kde okolo roku 1500 viedol rezbársku a pravdepodobne i maliarsku dielňu. Niektorí historici ho považujú za žiaka V. Stossa pôsobiaceho v Krakove. Najväčším a najslávnejším dielom Majstra Pavla je hlavný oltár v levočskom Kostole sv. Jakuba. Je to jeden z najvyšších neskorogotických oltárov (18,5 m vysoký, 6 m široký). Tabuľové obrazy, sochy a reliéfy boli dohotovené asi pred rokom 1515. Tri sochy v oltárnej skrini - Madona s dieťaťom, sv. Jakub, sv. Ján Evanjelista - a kompozícia Poslednej večere v predele oltára sú diela, v ktorých dospelo umenie Majstra Pavla ku klasickej harmónii. Na vnútornej strane pohyblivých krídel oltára sú 4 reliéfy: Rozchod apoštolov, Sťatie sv. Jakuba (v dolnom rade vľavo), sv. Ján Evanjelista na ostrove Pathmos a Umučenie sv. Jána. Reliéfy a maľby na krídlach oltára sú vytvorené na podklade grafických predlôh. Na výzdobe oltára sa podieľali viacerí spoluautori. Tvorba Majstra Pavla z Levoče ovplyvnila aj tvorbu ďalších umelcov na Spiši, v Šariši, Rožňave, Banskej Bystrici a na Liptove.

Pridať do košíku:

  • Kód: znamky-SLOVENSKO-281-282raz.


Refundo
Powered by Zen Cart