História peňazí Indie

História meny a peňazí Indie - Kompletný prehľad

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Indie kúpite tu

História meny a peňazí Indie - Kompletný prehľad

India, krajina s bohatou históriou a kultúrou, má fascinujúci príbeh vývoja svojej meny, ktorý siaha až do staroveku. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o histórii peňazí a meny v Indii od najstarších čias až po súčasnosť.

Staroveké obdobie (6. storočie pred n.l. - 6. storočie n.l.)

India bola jednou z prvých civilizácií, ktoré začali používať mince. Najstaršie indické mince, známe ako "punch-marked coins", sa objavili okolo 6. storočia pred n.l. Tieto mince boli väčšinou strieborné a mali rôzne symboly vyrazené na ich povrchu. V tomto období sa používali aj mušle kauri ako platidlo.

Počas vlády dynastií Maurjov a Guptov (4. storočie pred n.l. - 6. storočie n.l.) sa razili zlaté a strieborné mince vysokej kvality. Tieto mince často zobrazovali panovníkov a hinduistické božstvá.

Stredoveké obdobie (7. - 16. storočie)

S príchodom islamských vládcov do Indie sa objavili nové typy mincí. Dillísky sultanát a Mughalská ríša zaviedli zlatý dinár, strieborný dirham a medenú falús. Najvýznamnejšou mincou tohto obdobia bola strieborná rupia, zavedená Šér Šáhom Súrím v 16. storočí.

Koloniálne obdobie (17. - 20. storočie)

S príchodom európskych obchodných spoločností sa menová situácia v Indii skomplikovala. Britská Východoindická spoločnosť začala raziť vlastné mince, ktoré postupne nahradili miestne meny. V roku 1835 bol zavedený jednotný menový systém pre celú Britskú Indiu, založený na striebornej rupii.

Prvé papierové bankovky v Indii boli vydané v 18. storočí súkromnými bankami. V roku 1861 bol prijatý Zákon o papierovej mene, ktorý dal vláde monopol na vydávanie bankoviek.

Obdobie nezávislosti (1947 - súčasnosť)

Po získaní nezávislosti v roku 1947 India pokračovala v používaní rupie ako svojej národnej meny. V roku 1950 bola založená Reserve Bank of India ako centrálna banka krajiny.

Významné míľniky v histórii modernej indickej rupie:

  • 1957: Decimalizácia rupie (1 rupia = 100 paise)
  • 1996: Zavedenie série bankoviek Mahátma Gándhí
  • 2016: Demonetizácia bankoviek 500 a 1000 rupií
  • 2019: Zavedenie nových polymérových bankoviek
Numizmatika a notafília v Indii

Pre zberateľov mincí (numizmatikov) a bankoviek (notafilov) predstavuje história indickej meny nevyčerpateľný zdroj fascinujúcich artefaktov. Indické mince a bankovky sú cenené pre ich unikátny dizajn, ktorý často odráža bohatú kultúru a históriu krajiny.

Medzi zberateľsky najzaujímavejšie položky patria:

  • Staroveké "punch-marked" mince
  • Zlaté mince z obdobia Guptovskej ríše
  • Strieborné rupie z obdobia Mughalskej ríše
  • Bankovky vydané súkromnými bankami v 18. a 19. storočí
  • Prvé bankovky vydané Reserve Bank of India po získaní nezávislosti
  • Pamätné mince vydané pri príležitosti významných národných udalostí

Zberateľstvo indických mincí a bankoviek nie je len koníčkom, ale aj spôsobom, ako zachovať a študovať bohatú históriu tejto fascinujúcej krajiny. Každá minca alebo bankovka rozpráva príbeh o politických, ekonomických a kultúrnych zmenách, ktorými India prešla za posledných 2500 rokov.

Záver

História meny a peňazí v Indii je fascinujúcim odrazom vývoja jednej z najstarších civilizácií sveta. Od starovekých "punch-marked" mincí cez zlaté dináre islamských vládcov až po modernú rupiu, každá fáza predstavuje dôležitú kapitolu v príbehu tejto rozmanitej krajiny. Pre ekonómov, historikov a zberateľov poskytuje táto história bohatý zdroj štúdia a pochopenia vývoja menových systémov v kontexte meniacej sa globálnej ekonomiky.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Indie kúpite tu

© 2024 EuroTopShop. Všetky práva vyhradené.

Powered by Zen Cart