História peňazí Izraelu

História meny a peňazí Izraela - Od biblického šekelu po moderný nový šekel

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Izraela kúpite tu

História meny a peňazí Izraela: Od biblického šekelu po moderný nový šekel

Izrael, krajina s bohatou históriou siahajúcou do biblických čias, má fascinujúci príbeh vývoja svojej meny. Od starovekých šekelov až po moderný nový izraelský šekel, peňažný systém tejto krajiny prešiel mnohými zmenami, ktoré odrážajú jej zložitú históriu a ekonomický vývoj.

Staroveké obdobie: Šekel ako jednotka váhy

História izraelskej meny siaha do staroveku, keď sa šekel používal ako jednotka váhy pre drahé kovy. V biblických časoch bol šekel primárne jednotkou hmotnosti, nie mincou. Napríklad v knihe Genezis sa spomína, že Abrahám kúpil pozemok za "400 šekelov striebra".

Prvé skutočné mince sa v regióne objavili až v 5. storočí pred naším letopočtom, počas perzskej nadvlády. Tieto rané mince boli razené v pobrežných mestách ako Gaza, Aškelon a Ašdod. Židia začali raziť vlastné mince v 4. storočí pred naším letopočtom, keď sa prvýkrát razili mince aj v Jeruzaleme.

Obdobie Druhého chrámu: Prvé židovské mince

Počas obdobia Druhého chrámu (516 pred n.l. - 70 n.l.) sa razili rôzne typy mincí. Významným míľnikom bolo obdobie Makabejského povstania (167-160 pred n.l.), keď boli vydané prvé skutočne židovské mince. Tieto mince, známe ako prutot, niesli symboly ako granátové jablko, palmová ratolesť a kotva.

Počas Prvého židovského povstania proti Rimanom (66-73 n.l.) boli razené strieborné šekely a polšekely s nápismi v starej hebrejčine, ktoré zdôrazňovali židovskú nezávislosť. Tieto mince sú dnes vysoko cenené medzi zberateľmi pre ich historický význam.

Moderná éra: Vznik štátu Izrael a nová mena

Po vzniku štátu Izrael v roku 1948 bola prvou oficiálnou menou izraelská libra (לירה ישראלית, "lira jisra'elit"). Táto mena bola používaná od júna 1952 do februára 1980. V tomto období Izrael čelil vysokej inflácii, čo viedlo k potrebe menovej reformy.

V roku 1980 bola izraelská libra nahradená šekelom (שקל). Tento krok bol súčasťou snahy o stabilizáciu ekonomiky, ale inflácia pokračovala. Šekel bol v obehu len krátko, od 24. februára 1980 do 31. decembra 1985.

Nový izraelský šekel: Súčasná mena

1. januára 1986 bol zavedený nový izraelský šekel (שקל חדש, "šekel chadaš"), ktorý nahradil starý šekel v pomere 1000:1. Táto mena je používaná dodnes a je známa svojou stabilitou.

Nový izraelský šekel (NIS) je rozdelený na 100 agorot. V obehu sú mince v hodnotách 10 agorot, 1/2 šekelu, 1, 2, 5 a 10 šekelov. Bankovky sú vydávané v hodnotách 20, 50, 100 a 200 šekelov.

Zaujímavosťou je, že od roku 1986 sa izraelská mena stala jednou z mála mien na svete, ktoré prešli úspešnou demonetizáciou (odstránením troch núl). Tento krok pomohol stabilizovať izraelskú ekonomiku a znížiť infláciu.

Numizmatika a notafília v Izraeli

Izraelské mince a bankovky sú fascinujúcim predmetom štúdia pre numizmatikov a notafilov. Numizmatika, štúdium mincí, a notafília, zberateľstvo bankoviek, majú v Izraeli bohatú tradíciu.

Izraelské mince často zobrazujú historické a kultúrne symboly krajiny. Napríklad, na súčasných minciach môžeme nájsť staroveké lýry, palmy či menoru (sedemramenný svietnik). Bankovky zase zobrazujú významné osobnosti izraelskej histórie a kultúry.

Medzi zberateľmi sú vysoko cenené najmä mince z obdobia židovských povstaní proti Rimanom, ako aj prvé mince a bankovky moderného štátu Izrael. Špeciálne vydania mincí a bankoviek, ktoré pripomínajú významné udalosti v izraelskej histórii, sú tiež populárne medzi zberateľmi.

Izraelská numizmatická spoločnosť, založená v roku 1945, aktívne podporuje štúdium a zberateľstvo mincí a bankoviek. Organizuje pravidelné stretnutia, prednášky a výstavy, ktoré prispievajú k zachovaniu numizmatického dedičstva krajiny.

Zaujímavosti o izraelskej mene

1. Izrael je jednou z mála krajín, ktoré úspešne prešli hyperinfláciou a zaviedli stabilnú menu.

2. Nový izraelský šekel sa stal voľne zameniteľnou menou v roku 2003, čo je významný úspech pre relatívne mladú menu.

3. Izraelské bankovky sú známe svojimi pokročilými bezpečnostnými prvkami, vrátane hologramov a špeciálnych vlákien.

4. Na izraelských bankovkách sú zobrazené významné osobnosti izraelskej kultúry a histórie, nie politici, ako je to bežné v mnohých iných krajinách.

5. Izrael bol jednou z prvých krajín na svete, ktorá zaviedla polymerové bankovky, konkrétne 20 šekelovú bankovku v roku 2008.

História izraelskej meny je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža zložitú históriu krajiny, jej ekonomické výzvy a úspechy. Od biblických šekelov cez obdobie vysokej inflácie až po súčasnú stabilnú menu, izraelský peňažný systém prešiel dramatickou transformáciou. Dnes je nový izraelský šekel symbolom ekonomickej stability a rastu Izraela, uznávaný na medzinárodných finančných trhoch.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Izraela kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop

Powered by Zen Cart