História peňazí Kuba

História meny a peňazí Kuby - Od koloniálneho obdobia po súčasnosť

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Kuby kúpite tu

História meny a peňazí Kuby: Od koloniálneho obdobia po súčasnosť

Kuba, ostrovný štát v Karibskom mori, má bohatú a fascinujúcu históriu svojej meny. Od koloniálneho obdobia až po súčasnosť prešla kubánska mena mnohými zmenami, odrážajúc politické a ekonomické turbulencie krajiny.

Koloniálne obdobie: Španielske reály a pesos (1492-1898)

Po objavení Kuby Krištofom Kolumbom v roku 1492 sa ostrov stal španielskou kolóniou. Počas tohto obdobia sa na Kube používali španielske koloniálne mince, najmä strieborné reály a zlaté escudos. Tieto mince boli razené v mincovniach po celej Latinskej Amerike a cirkulovali v celom španielskom impériu.

Americká okupácia a prvé kubánske pesos (1898-1914)

Po španielsko-americkej vojne v roku 1898 sa Kuba dostala pod správu Spojených štátov. V tomto období boli na ostrove v obehu americké doláre spolu s prvými kubánskymi pesami, ktoré boli zavedené v roku 1881. Tieto pesos boli v parite s americkým dolárom.

Obdobie nezávislosti a zlatý štandard (1914-1959)

V roku 1914 Kuba zaviedla nové peso, ktoré bolo naviazané na zlatý štandard. Toto peso bolo v obehu až do kubánskej revolúcie v roku 1959. Počas tohto obdobia bola kubánska ekonomika úzko prepojená s ekonomikou USA a kubánske peso si udržiavalo paritu s americkým dolárom.

Revolučné obdobie a menová reforma (1959-1994)

Po víťazstve kubánskej revolúcie v roku 1959 prešla kubánska mena významnými zmenami. V roku 1961 bola vykonaná menová reforma, pri ktorej boli všetky staré bankovky nahradené novými. Táto reforma mala za cieľ zbaviť sa amerického vplyvu na kubánsku ekonomiku.

V tomto období sa kubánska ekonomika začala orientovať na Sovietsky zväz a ostatné socialistické krajiny. Kubánske peso stratilo svoju konvertibilitu a jeho hodnota bola stanovená administratívne.

Duálny menový systém (1994-2020)

V roku 1994, po rozpade Sovietskeho zväzu a následnej ekonomickej kríze na Kube, zaviedla vláda duálny menový systém. Popri kubánskom pese (CUP) bolo zavedené konvertibilné peso (CUC), ktoré bolo v parite s americkým dolárom. Tento systém mal za cieľ prilákať zahraničné investície a podporiť turistický ruch.

Súčasná situácia: Unifikácia meny (od 2021)

1. januára 2021 Kuba zrušila duálny menový systém a zjednotila menu. Kubánske peso (CUP) sa stalo jedinou oficiálnou menou krajiny. Táto reforma mala za cieľ zjednodušiť ekonomiku a prilákať viac zahraničných investícií.

V súčasnosti sú v obehu bankovky v hodnotách 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1000 pesos. Mince sú vydávané v hodnotách 1, 2, 5, 20 a 40 centavos, a 1 a 3 pesos.

Numizmatika a notafília na Kube

Numizmatika (zberateľstvo mincí) a notafília (zberateľstvo bankoviek) majú na Kube bohatú tradíciu. Kubánske mince a bankovky sú medzi zberateľmi vysoko cenené pre ich historický význam a jedinečný dizajn.

Medzi najvzácnejšie a najcennejšie kúsky patria: - Mince z obdobia španielskej koloniálnej nadvlády - Prvé vydania kubánskeho pesa z konca 19. storočia - Bankovky z revolučného obdobia (1959-1961) - Pamätné mince vydávané pri príležitosti významných udalostí v histórii krajiny

Kubánska centrálna banka pravidelne vydáva pamätné mince, ktoré sú obľúbené medzi zberateľmi. Tieto mince často zobrazujú významné osobnosti kubánskych dejín, prírodné krásy krajiny alebo dôležité kultúrne motívy.

Zaujímavosti o kubánskej mene

1. Kuba bola jednou z posledných krajín na svete, ktorá používala duálny menový systém.

2. Na kubánskych bankovkách sú často zobrazované významné osobnosti kubánskej histórie, ako napríklad José Martí na 1-pesovej bankovke.

3. Kubánske mince z obdobia pred revolúciou často obsahovali motív päťcípej hviezdy, ktorá sa neskôr stala symbolom revolúcie.

4. Počas revolučného obdobia boli na Kube v obehu aj tzv. "guerrillové peniaze", ktoré vydávali povstalecké skupiny.

5. Napriek existencii národnej meny je na Kube stále populárny americký dolár, najmä v turistických oblastiach.

Záver

História kubánskej meny je fascinujúcim príbehom o vývoji peňažného systému v krajine, ktorá prešla dramatickými zmenami - od koloniálneho obdobia cez revolúciu až po súčasné ekonomické reformy. Každá etapa vývoja meny reprezentuje dôležitú kapitolu v histórii Kuby.

Kubánske peso dnes symbolizuje snahu o ekonomickú nezávislosť a rozvoj Kuby a zostáva dôležitým prvkom národnej identity. Pre numizmatikov a notafilov predstavuje kubánska mena bohatý zdroj pre štúdium a zberateľstvo, odrážajúc jedinečnú históriu a kultúru tejto fascinujúcej karibskej krajiny.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Kuby kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart