História peňazí Luxemburska

História meny a peňazí Luxemburska - Od franku po euro

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Luxemburska kúpite tu

História meny a peňazí Luxemburska

Luxembursko, malá krajina s bohatou históriou, prešlo počas svojej existencie mnohými zmenami v oblasti meny a peňazí. Od stredovekých platidiel až po moderné euro, luxemburská mena odrážala politické a ekonomické zmeny v krajine.

Stredoveké a ranomoderné obdobie

V stredoveku a ranom novoveku sa na území dnešného Luxemburska používali rôzne platidlá. Obchod sa často realizoval prostredníctvom výmeny tovarov, ale používali sa aj mince z okolitých krajín. Luxembursko bolo súčasťou rôznych politických celkov, čo sa odrážalo aj v používaných menách.

19. storočie a začiatok 20. storočia

V priebehu 19. storočia a až do 20. storočia cirkulovalo v Luxembursku viacero mien. Francúzska revolúcia priniesla do Luxemburska štandardizovaný menový a decimálny systém. Franc germinal, zavedený v roku 1803, bol široko akceptovaný a udržal si zákonné platidlo až do roku 1825, aj keď Luxembursko prijalo v roku 1815 menový režim Holandska, ktorý trval až do jeho nezávislosti v roku 1839.

Medzitým Belgicko, ktoré získalo nezávislosť, vytvorilo v roku 1832 vlastnú menu, belgický frank, ktorý bol následne zavedený aj v Luxembursku.

Nezávislosť a členstvo v Nemeckom colnom spolku

Nezávislosť Luxemburska v roku 1839 a jeho následné pristúpenie k Nemeckému colnému spolku (Zollverein) prinieslo od roku 1842 zavedenie pruského tolaru v Luxembursku. Tolar sa stal hlavnou menou, aj keď účtovnou jednotkou používanou v Luxembursku zostal belgický frank.

Vznik luxemburského franku

Počas prvej svetovej vojny frank postupne nahradil nemeckú menu, najmä keď Luxembursko v decembri 1918 vystúpilo zo Zollvereinu. Luxemburská vláda začala dočasne vydávať papierové peniaze a zákon z roku 1914 udelil zákonné platidlo bankovkám vydaným Banque Internationale à Luxembourg (BIL). V roku 1918 veľkovojvodský dekrét prvýkrát použil termín "luxemburský frank".

Menová únia s Belgickom

Luxembursko a Belgicko podpísali v roku 1921 Dohovor o hospodárskej únii, ktorý stanovil menovú asociáciu. V dôsledku toho zákon z roku 1929 stanovil paritu 1 ku 1 medzi luxemburským a belgickým frankom. Po devalvácii belgického franku v roku 1935 bol výmenný kurz medzi luxemburským a belgickým frankom stanovený na 1,25 belgického franku - obnovenie parity 1 ku 1 sa uskutočnilo až v roku 1944 po oslobodení a bolo potvrdené v rokoch 1949 a 1979.

Druhá svetová vojna a povojnové obdobie

Počas druhej svetovej vojny bolo Luxembursko okupované nacistickým Nemeckom a bola zavedená ríšska marka. Po oslobodení v roku 1944 bol luxemburský frank obnovený a opäť naviazaný na belgický frank v pomere 1:1.

Cesta k európskej menovej únii

Na konci 50. rokov a najmä v 60. rokoch 20. storočia sa objavili iniciatívy na vytvorenie menovej únie na úrovni Európskeho spoločenstva. Niekoľko správ, vrátane správy luxemburského premiéra Pierra Wernera (Wernerova správa, 1970), vypracovalo návrhy na vytvorenie Európskej menovej únie (EMU) v niekoľkých etapách - prirodzeného výsledku spoločného trhu.

Prijatie eura

Luxembursko sa stalo členom eurozóny 1. januára 1999. Eurové bankovky a mince boli v Luxembursku zavedené 1. januára 2002 po prechodnom období troch rokov, počas ktorého bolo euro oficiálnou menou, ale existovalo len ako "knižné peniaze". Pevný výmenný kurz bol stanovený na 1 EUR = 40,3399 LUF (luxemburských frankov).

Numizmatika a notafília v Luxembursku

Luxemburské mince a bankovky sú obľúbeným predmetom záujmu numizmatikov a notafilov. Osobitne cenené sú mince a bankovky z obdobia pred prijatím eura, najmä tie z medzivojnového obdobia a z obdobia tesne po druhej svetovej vojne.

Pre zberateľov sú atraktívne najmä:

  • Historické mince z obdobia Luxemburského veľkovojvodstva
  • Bankovky a mince luxemburského franku z rôznych období
  • Posledná séria frankových bankoviek pred prijatím eura
  • Pamätné luxemburské euromince, ktoré sa razia od roku 2002

Luxemburská centrálna banka (Banque centrale du Luxembourg) pravidelne vydáva pamätné a zberateľské mince, ktoré sú veľmi populárne medzi zberateľmi. Tieto mince často zobrazujú významné historické udalosti, osobnosti alebo kultúrne symboly Luxemburska.

Zaujímavosti o luxemburskej mene

  • Luxembursko je jednou z najmenších krajín, ktoré vydávajú vlastné euromince
  • Na luxemburských eurominciach je zobrazený portrét veľkovojvodu Henriho
  • Luxembursko bolo jednou z prvých krajín, ktoré prijali euro
  • Pred prijatím eura bol luxemburský frank jednou z najstabilnejších mien v Európe
  • Luxembursko má dlhú tradíciu v oblasti bankovníctva a finančných služieb, čo sa odráža aj v jeho menovej histórii

Pre milovníkov numizmatiky a histórie ponúka Luxembursko bohatý zdroj zaujímavých mincí a bankoviek, ktoré odrážajú turbulentné dejiny tejto malej, ale významnej európskej krajiny. Od stredovekých platidiel cez luxemburský frank až po moderné euro, každá etapa luxemburskej meny má svoj jedinečný príbeh a hodnotu pre zberateľov.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Luxemburska kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop.

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart