História peňazí Maďarska

História meny a peňazí Maďarska - Od koruny po forint

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Maďarska kúpite tu

História meny a peňazí Maďarska

Maďarsko, krajina s bohatou históriou v srdci Európy, prešlo počas svojej existencie mnohými zmenami v oblasti meny a peňazí. Od čias Rakúsko-Uhorska až po súčasnosť, maďarská mena odrážala politické a ekonomické zmeny v krajine.

Obdobie Rakúsko-Uhorska (1892-1918)

Počas existencie Rakúsko-Uhorska bola oficiálnou menou rakúsko-uhorská koruna. Táto mena bola zavedená v roku 1892 ako súčasť menovej reformy a nahradila predchádzajúci zlatý (forint). Koruna bola rozdelená na 100 halierov (fillér).

Maďarská koruna (1918-1927)

Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 Maďarsko pokračovalo v používaní koruny ako svojej meny. Toto obdobie bolo poznačené vysokou infláciou, ktorá vyvrcholila v rokoch 1922-1924.

Pengő (1927-1946)

V snahe stabilizovať ekonomiku bola v roku 1927 zavedená nová mena - pengő. Pengő bolo rozdelené na 100 fillér. Napriek počiatočnej stabilite, druhá svetová vojna a povojnové obdobie viedli k najväčšej hyperinflácii v histórii, kedy boli vydané bankovky s nominálnou hodnotou až 100 miliónov bilión pengő.

Zavedenie forintu (1946)

Maďarský forint bol zavedený 1. augusta 1946 ako reakcia na hyperinfláciu pengő. Výmenný kurz bol stanovený na 1 forint = 4×10^29 pengő, čo ilustruje rozsah predchádzajúcej inflácie. Forint bol rozdelený na 100 fillér.

Vývoj forintu v socialistickom období (1946-1989)

Počas socialistického obdobia bola hodnota forintu relatívne stabilná, aj keď oficiálny kurz neodzrkadľoval reálnu kúpnu silu meny. V 60. a 70. rokoch bola hodnota forintu pomerne stabilná.

Forint po páde socializmu (1989-súčasnosť)

Po páde socialistického režimu v roku 1989 prešiel forint obdobím vysokej inflácie. V 90. rokoch inflácia dosahovala až 35% ročne. Postupne sa však situácia stabilizovala a Maďarská národná banka zaviedla inflačné cielenie.

Súčasná situácia

V súčasnosti sú v obehu mince v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100 a 200 forintov. Bankovky sa vydávajú v hodnotách 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 a 20 000 forintov. Maďarsko je členom Európskej únie od roku 2004, ale zatiaľ neprijalo euro ako svoju menu.

Numizmatika a notafília v Maďarsku

Maďarské mince a bankovky sú obľúbeným predmetom záujmu numizmatikov a notafilov. Osobitne cenené sú:

  • Mince a bankovky z obdobia Rakúsko-Uhorska
  • Bankovky z obdobia hyperinflácie pengő
  • Prvé vydania forintu z roku 1946
  • Pamätné mince vydávané pri špeciálnych príležitostiach

Maďarská národná banka pravidelne vydáva pamätné mince, ktoré sú veľmi populárne medzi zberateľmi. Tieto mince často zobrazujú významné historické udalosti, osobnosti alebo kultúrne symboly Maďarska.

Zaujímavosti o maďarskej mene

  • Názov "forint" pochádza z talianskeho mesta Florencia, kde sa v 13. storočí razili zlaté mince zvané "fiorino d'oro"
  • Maďarsko zažilo najväčšiu hyperinfláciu v histórii s pengő v rokoch 1945-1946
  • Najvyššia nominálna hodnota bankovky vydanej počas hyperinflácie bola 100 miliónov bilión pengő
  • Maďarsko plánuje v budúcnosti prijať euro, ale presný dátum zatiaľ nie je stanovený
  • Na súčasných maďarských bankovkách sú zobrazené významné osobnosti maďarskej histórie

História meny Maďarska je fascinujúcim odrazom jeho turbulentnej histórie a ekonomického vývoja. Od rakúsko-uhorskej koruny cez dramatické obdobie pengő až po súčasný forint, každá etapa vývoja meny prináša jedinečný pohľad na históriu tejto stredoeurópskej krajiny.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Maďarska kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop.

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart