História peňazí Rovníková Guinea

História meny a peňazí Rovníková Guinea

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Rovníková Guinea kúpite tu

História meny a peňazí Rovníková Guinea

Rovníková Guinea, malá krajina na západnom pobreží strednej Afriky, má fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža jej koloniálnu minulosť a cestu k nezávislosti.

Koloniálne obdobie (do 1968)

Počas španielskej nadvlády sa v Rovníkovej Guinei používala španielska peseta. Toto obdobie trvalo až do získania nezávislosti v roku 1968.

Rovníkovoguinejská peseta (1969-1975)

Po získaní nezávislosti v roku 1968 Rovníková Guinea zaviedla vlastnú menu - rovníkovoguinejskú pesetu. Kľúčové body:

 • Zavedená v roku 1969
 • Nahradila španielsku pesetu v pomere 1:1
 • Vydané mince: 1, 5, 25 a 50 peset
 • Vydané bankovky: 100, 500 a 1000 peset

Ekwele (1975-1985)

V roku 1975 bola peseta nahradená novou menou - ekwele. Táto zmena bola súčasťou širšieho programu "afrikanizácie" krajiny:

 • 1 ekwele = 1 peseta
 • Názov "ekwele" pochádza z predkoloniálnej železnej meny používanej kmeňmi Fang a Beti
 • V roku 1979 bola mena premenovaná z "ekuele" na "ekwele" (množné číslo "bipkwele")

Prechod na CFA frank (od 1985)

V roku 1985 Rovníková Guinea vstúpila do Frankovej zóny a prijala stredoafrický CFA frank:

 • Výmenný kurz: 1 CFA frank = 4 bipkwele
 • Rovníková Guinea sa stala prvou nefrankofonnou krajinou v CFA zóne

Notafília a numizmatika Rovníkovej Guiney

Meny Rovníkovej Guiney sú medzi zberateľmi veľmi cenené. Medzi najzaujímavejšie kúsky patria:

 • Mince a bankovky rovníkovoguinejskej pesety z rokov 1969-1975
 • Bankovky ekwele, najmä tie vydané pred a po zmene názvu v roku 1979
 • Pamätné mince vydávané pri významných udalostiach

Osobitne zaujímavé sú bankovky z obdobia vlády prvého prezidenta Francisca Macíasa Nguemu, ktoré boli po jeho zvrhnutí v roku 1979 stiahnuté z obehu.

Zaujímavosti o mene Rovníkovej Guiney

- Rovníková Guinea je jedinou africkou krajinou s oficiálnym jazykom španielčina, čo sa odráža aj na jej menách
- Napriek bohatým zásobám ropy má krajina jednu z najväčších medzier medzi HDP na obyvateľa a indexom ľudského rozvoja na svete
- CFA frank používaný v Rovníkovej Guinei je naviazaný na euro, čo poskytuje menovú stabilitu, ale zároveň obmedzuje monetárnu politiku krajiny
- Rovníková Guinea má jednu z najvyšších mier gramotnosti v subsaharskej Afrike, čo sa odráža aj na dizajne jej bankoviek

Ekonomický kontext

Napriek značnému ropnému bohatstvu čelí Rovníková Guinea výzvam v oblasti ekonomického rozvoja a distribúcie bohatstva. Mena krajiny je úzko spojená s jej ekonomickou situáciou:

 • Vysoká závislosť na príjmoch z ropy
 • Výzvy v oblasti diverzifikácie ekonomiky
 • Potreba zlepšenia transparentnosti a správy verejných financií

História meny Rovníkovej Guiney je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a kultúrne zmeny, ktorými krajina prešla od získania nezávislosti. Od pesety cez ekwele až po CFA frank, každá etapa prispela k bohatému numizmatickému dedičstvu tejto malej africkej krajiny.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Rovníková Guinea kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop

Refundo
Powered by Zen Cart