História peňazí Srbska

História meny a peňazí Srbska

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Srbsko kúpite tu

História meny a peňazí Srbska

História srbskej meny je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža bohatú históriu a kultúrne dedičstvo krajiny. Srbský dinár, súčasná oficiálna mena Srbska, má korene siahajúce až do stredoveku.

Stredoveké obdobie (1214-1459)

Prvá zmienka o "srbskom dinári" sa datuje do roku 1214, za vlády Stefana Prvovenčaného. Počas stredoveku takmer všetci srbskí panovníci razili strieborné dináre, ktoré sa stali symbolom nezávislosti a štátnosti stredovekého Srbska. Tieto mince sa razili v mincovniach blízko strieborných baní po celom území krajiny.

Osmanské obdobie (1459-1817)

Po páde Srbského despotátu v roku 1459 sa prestali raziť srbské dináre. Počas osmanskej nadvlády sa v Srbsku používali rôzne cudzie meny, vrátane tureckej. Názov "para", ktorý sa neskôr stal podjednotkou dinára, pochádza práve z tohto obdobia.

Obnovenie nezávislosti a prvý moderný dinár (1868-1920)

Po získaní autonómie v roku 1817 sa v Srbsku používali rôzne zahraničné meny. V roku 1868, po odchode posledných osmanských posádok, knieža Mihailo Obrenović nariadil razbu národnej meny. Prvé bronzové mince boli uvedené do obehu v roku 1868, strieborné v roku 1875 a zlaté v roku 1879. Prvé bankovky boli vydané v roku 1876.

Medzivojnové obdobie a druhá svetová vojna (1920-1944)

V roku 1920 bol srbský dinár nahradený juhoslovanským dinárom. Počas nemeckej okupácie v rokoch 1941-1944 bol zavedený druhý srbský dinár, viazaný na nemeckú ríšsku marku.

Povojnové obdobie a Juhoslávia (1944-2003)

Po druhej svetovej vojne sa Srbsko stalo súčasťou Juhoslávie a používalo juhoslovanský dinár. Toto obdobie bolo charakteristické vysokou infláciou, najmä v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Súčasný srbský dinár (od 2003)

Súčasný srbský dinár bol zavedený v roku 2003, keď sa Federatívna republika Juhoslávia transformovala na Štátny zväz Srbska a Čiernej Hory. Od roku 2006, po rozpade tohto zväzu, je dinár oficiálnou menou nezávislého Srbska.

Notafília a numizmatika v Srbsku

Srbsko má bohatú tradíciu v oblasti zberateľstva mincí a bankoviek. Medzi najcennejšie zberateľské kúsky patria:

  • Stredoveké strieborné dináre
  • Prvé vydania moderného srbského dinára z roku 1868
  • Bankovky z obdobia hyperinflácie v 90. rokoch 20. storočia
  • Pamätné mince vydávané pri významných udalostiach

Národná banka Srbska pravidelne vydáva pamätné mince a bankovky, ktoré sú obľúbené medzi zberateľmi. Tieto špeciálne edície často pripomínajú dôležité historické udalosti, osobnosti alebo kultúrne dedičstvo Srbska.

Zaujímavosti o srbskej mene

  • Názov "dinár" pochádza z rímskeho denára
  • Srbsko je jednou z mála európskych krajín, ktoré nepoužívajú euro
  • Na súčasných srbských bankovkách sú zobrazené významné osobnosti srbskej histórie a kultúry
  • V roku 2018 Srbsko vydalo svoju prvú polymérovou bankovku v hodnote 10 dinárov
  • Srbský dinár je jednou z mála mien, ktoré používajú cyriliku na svojich bankovkách

História srbskej meny je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža bohatú kultúru a históriu tejto balkánskej krajiny. Od stredovekých strieborných dinárov cez turbulentné obdobie 20. storočia až po súčasný moderný dinár, každá etapa prispela k jedinečnému numizmatickému dedičstvu Srbska.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Srbsko kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop.sk

Refundo
Powered by Zen Cart