História peňazí Stredoafrické štáty

História meny a peňazí Stredoafrických štátov | EuroTopShop.sk
Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince Stredoafrických štátov kúpite tu

História meny a peňazí Stredoafrických štátov

Stredoafrické štáty majú bohatú a komplexnú históriu meny, ktorá odráža ich kultúrnu rozmanitosť, koloniálnu minulosť a súčasné ekonomické výzvy. Tento článok podrobne skúma vývoj peňazí v regióne od predkoloniálneho obdobia až po súčasnosť.

Predkoloniálne obdobie: Tradičné platidlá

Pred príchodom európskych kolonizátorov používali obyvatelia stredoafrického regiónu rôzne formy tradičných platidiel:

 • Mušle kauri: Importované zo vzdialených pobreží, široko používané v celej subsaharskej Afrike
 • Železné prúty: Používané v niektorých oblastiach ako forma peňazí
 • Látky: V niektorých spoločnostiach slúžili ako prostriedok výmeny
 • Soľ: Cenená komodita, ktorá často slúžila ako platidlo

Koloniálne obdobie (1885-1960): Európske vplyvy

Počas európskej kolonizácie sa menová situácia v stredoafrickom regióne výrazne zmenila:

 1. Nemecké marky (1885-1916): Používané v nemeckých kolóniách Kamerun a Togoland
 2. Francúzsky západoafrický frank (1905-1945): Zavedený vo francúzskych kolóniách
 3. Belgický konžský frank (1887-1960): Používaný v Belgickom Kongu
 4. CFA frank (1945-1960): Zavedený Francúzskom v jeho kolóniách

Nezávislosť a pokračovanie CFA franku (1960-súčasnosť)

Po získaní nezávislosti v 60. rokoch 20. storočia väčšina stredoafrických štátov pokračovala v používaní CFA franku:

 • 1960: Väčšina bývalých francúzskych kolónií získava nezávislosť, ale zostáva v CFA zóne
 • 1962: Založenie Banque Centrale des États de l'Afrique Équatoriale et du Cameroun (BCEAEC)
 • 1972: BCEAEC sa transformuje na Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)
 • 1985: Rovníková Guinea sa pripája k CFA zóne

Charakteristiky súčasného CFA franku v Stredoafrickej zóne

 • Medzinárodný kód: XAF
 • Používaný v 6 krajinách: Kamerun, Stredoafrická republika, Čad, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon
 • Vydávaný Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)
 • Pevne naviazaný na euro v pomere 1 EUR = 655,957 XAF

Mince: Vydávané v hodnotách 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 frankov
Bankovky: Vydávané v hodnotách 500, 1000, 2000, 5000, 10000 frankov

Ekonomický význam CFA franku v Stredoafrickej zóne

CFA frank zohráva kľúčovú úlohu v ekonomikách stredoafrických štátov:

 • Zabezpečuje menovú stabilitu vďaka naviazaniu na euro
 • Uľahčuje obchod medzi členskými štátmi
 • Poskytuje určitú ochranu pred infláciou
 • Umožňuje jednoduchšiu integráciu do globálnej ekonomiky

Výzvy stredoafrickej meny

Napriek stabilite CFA franku čelia stredoafrické štáty niekoľkým menovým výzvam:

 • Závislosť na ťažbe ropy a nerastných surovín: Ovplyvňuje menový kurz a ekonomickú stabilitu
 • Obmedzená monetárna suverenita: Kritici poukazujú na pretrvávajúci vplyv Francúzska
 • Nerovnomerný ekonomický rozvoj medzi členskými štátmi
 • Diskusie o možnej reforme alebo nahradení CFA franku

Notafília a numizmatika: Zberateľstvo mincí a bankoviek Stredoafrickej zóny

Mince a bankovky stredoafrických štátov sú fascinujúcim predmetom pre zberateľov:

 • Koloniálne mince: Nemecké, francúzske a belgické mince používané v regióne sú cenené
 • Prvé vydania CFA frankov: Vzácne exempláre z obdobia tesne po získaní nezávislosti
 • Pamätné mince: Vydávané pri špeciálnych príležitostiach, často s motívmi fauny a flóry
 • Chybotlače a varianty: Vzácne chyby v tlači alebo razbe zvyšujú hodnotu

Zberateľstvo stredoafrických peňazí nie je len koníčkom, ale môže byť aj formou investície. Hodnota vzácnych kusov môže v priebehu času výrazne stúpnuť. Pre zberateľov je zaujímavý najmä vývoj dizajnu bankoviek, ktorý odráža kultúrne a politické zmeny v regióne. Motívy na bankovkách často zobrazujú miestnu faunu, flóru, architektúru a významné osobnosti, čo poskytuje jedinečný pohľad na históriu a kultúru stredoafrických štátov.

Budúcnosť stredoafrickej meny

Budúcnosť CFA franku v Stredoafrickej zóne je predmetom diskusií:

 • Možná reforma CFA zóny: Diskusie o väčšej nezávislosti od Francúzska
 • Plány na vytvorenie spoločnej africkej meny: Dlhodobý cieľ Africkej únie
 • Digitálne meny: Niektoré krajiny zvažujú zavedenie digitálnych verzií svojich mien

Zaujímavosti

 • CFA pôvodne znamenalo "Colonies Françaises d'Afrique" (Francúzske kolónie v Afrike), po získaní nezávislosti sa význam zmenil na "Communauté Financière Africaine" (Africké finančné spoločenstvo)
 • Bankovky CFA franku sú tlačené vo Francúzsku, čo je predmetom kritiky zo strany niektorých afrických ekonómov
 • V roku 2019 bolo oznámené, že západoafrický CFA frank bude premenovaný na "Eco", ale stredoafrický CFA frank zatiaľ zostáva nezmenený

Pre viac informácií o Stredoafrickej republike, jednom z členských štátov CFA zóny, navštívte stránku na slovenskej Wikipédii.

Podrobnosti o stredoafrickom franku nájdete na českej Wikipédii.

Pre komplexnejší pohľad v angličtine navštívte anglickú Wikipédiu.

Tipli - získajte cashback z každého nákupu!
Powered by Zen Cart