História peňazí Ugandy

História meny a peňazí Ugandy - Vývoj ugandského šilingu Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Uganda kúpite tu

História meny a peňazí Ugandy

Úvod do histórie ugandskej meny
Uganda, krajina ležiaca v srdci východnej Afriky, má bohatú históriu meny, ktorá odráža jej politické a ekonomické zmeny. Od koloniálnych čias cez nezávislosť až po súčasnosť prešla ugandská mena mnohými transformáciami. Pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé obdobia vývoja ugandských peňazí.

Koloniálne obdobie (do roku 1962)
Pred získaním nezávislosti bola Uganda súčasťou Britskej východnej Afriky a používala východoafrický šiling. Tento šiling bol zavedený v roku 1921 a používal sa v Keni, Ugande, Tanganike a Zanzibare. Mena bola viazaná na britskú libru v pomere 20 šilingov za 1 libru. Viac informácií o histórii Ugandy nájdete na slovenskej Wikipédii.

Prvé roky nezávislosti (1962-1966)
Po získaní nezávislosti v roku 1962 Uganda pokračovala v používaní východoafrického šilingu. Tento šiling bol vydávaný East African Currency Board a bol spoločnou menou pre Ugandu, Keňu a Tanzániu. Táto mena pomáhala udržiavať ekonomické väzby medzi bývalými britskými kolóniami v regióne.

Zavedenie ugandského šilingu (1966)
V roku 1966 Uganda zaviedla svoju vlastnú menu - ugandský šiling. Táto mena nahradila východoafrický šiling v pomere 1:1. Prvé bankovky ugandského šilingu zobrazovali významné ugandské pamiatky a prírodu. Mince boli vydané v hodnotách 5, 10, 20 a 50 centov a 1 a 2 šilingy.

Obdobie Idiho Amina (1971-1979)
Počas vlády Idiho Amina ugandská ekonomika utrpela značné škody. Inflácia rástla a hodnota šilingu klesala. V tomto období boli vydané nové bankovky s vyššími nominálnymi hodnotami, aby sa vyrovnali s rastúcou infláciou. Na bankovkách sa objavil portrét Idiho Amina.

Obdobie obnovy a reforiem (1980-2000)
Po páde Aminovho režimu sa Uganda snažila stabilizovať svoju menu. V 80. a 90. rokoch boli zavedené rôzne ekonomické reformy. V roku 1987 bola vykonaná menová reforma, pri ktorej boli staré šilingy vymenené za nové v pomere 100:1. Táto reforma mala za cieľ bojovať proti vysokej inflácii.

Súčasný ugandský šiling (od 2000)
Od roku 2000 sa ugandský šiling stabilizoval. Boli vydané nové série bankoviek s vylepšenými bezpečnostnými prvkami. Súčasný ugandský šiling (UGX) je oficiálnou menou Ugandskej republiky. Bankovky sú emitované v nominálnych hodnotách 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 a 50000 šilingov. Mince majú hodnoty 50, 100, 200, 500 a 1000 šilingov. Podrobnejšie informácie o ugandskom šilingu nájdete na slovenskej Wikipédii.

Numizmatika a notafília ugandských mincí a bankoviek
Ugandské mince a bankovky sú zaujímavým predmetom pre zberateľov. Zberatelia sa často zameriavajú na:

  • Prvé vydania ugandského šilingu z roku 1966
  • Bankovky z obdobia vlády Idiho Amina
  • Pamätné mince vydané pri špeciálnych príležitostiach
  • Bankovky z obdobia vysokej inflácie v 80. rokoch
  • Nové série bankoviek s modernými bezpečnostnými prvkami
Pre zberateľov je dôležité sledovať stav zachovania, najmä u starších exemplárov. Ugandské mince a bankovky ponúkajú fascinujúci pohľad na históriu krajiny a jej kultúrne dedičstvo. Zberateľstvo ugandských platidiel môže byť nielen zaujímavým koníčkom, ale aj formou investovania.

Aktuálna situácia ugandskej meny
V súčasnosti je ugandský šiling relatívne stabilnou menou v regióne východnej Afriky. Centrálna banka Ugandy sa snaží udržiavať infláciu pod kontrolou a podporovať ekonomický rast. Výmenný kurz ugandského šilingu voči hlavným svetovým menám je plávajúci, čo znamená, že jeho hodnota sa mení v závislosti od trhových podmienok.

Zaujímavosti o ugandskej mene

  • Uganda je jednou z mála afrických krajín, ktoré používajú šiling ako svoju menu, čo je pozostatok britského koloniálneho vplyvu.
  • Na ugandských bankovkách sú zobrazené významné národné symboly, vrátane ugandského žeriava, ktorý je národným vtákom krajiny.
  • Uganda vydala v roku 2010 pamätnú bankovku pri príležitosti 50. výročia nezávislosti, ktorá je medzi zberateľmi veľmi cenená.
  • Ugandský šiling je jednou z mála afrických mien, ktoré majú mince s vysokou nominálnou hodnotou (1000 šilingov).
  • V Ugande je populárne používanie mobilných peňazí, čo ovplyvňuje spôsob, akým ľudia narábajú s hotovosťou.

Záver
História ugandskej meny je fascinujúcim odrazom politických a ekonomických zmien v krajine. Od koloniálnych čias cez obdobie nezávislosti až po súčasnosť prešiel ugandský šiling mnohými transformáciami. Pre zberateľov a ekonómov predstavuje bohatý zdroj štúdia a výskumu. Napriek súčasným ekonomickým výzvam zostáva ugandský šiling dôležitou súčasťou národnej identity Ugandy a zaujímavým predmetom pre numizmatikov a notafilistov z celého sveta.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Uganda kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop.sk

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart