História peňazí Južný Vietnam

História meny a peňazí Južného Vietnamu - Vývoj juhovietnamského dongu Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Južný Vietnam kúpite tu

História meny a peňazí Južného Vietnamu

Úvod do histórie juhovietnamskej meny
História meny Južného Vietnamu je úzko spätá s politickými a ekonomickými zmenami v regióne počas 20. storočia. Južný Vietnam, oficiálne známy ako Vietnamská republika, existoval od roku 1955 do roku 1975 a počas tohto obdobia používal vlastnú menu - juhovietnamský dong. Pozrime sa podrobnejšie na vývoj tejto meny.

Koloniálne obdobie a prechod k nezávislosti (do 1955)
Pred vznikom Južného Vietnamu bolo toto územie súčasťou francúzskej Indočíny. Počas tohto obdobia sa používal indočínsky piastre, ktorý bol v obehu aj v Laose a Kambodži. Po Ženevských dohodách v roku 1954, ktoré rozdelili Vietnam na severný a južný, začal Južný Vietnam pripravovať vlastnú menu. Viac o histórii Vietnamu sa môžete dočítať na slovenskej Wikipédii.

Zavedenie juhovietnamského dongu (1955-1975)
V roku 1955 Južný Vietnam oficiálne zaviedol svoju vlastnú menu - juhovietnamský dong. Táto mena nahradila indočínsky piastre v pomere 1:1. Počas svojej existencie prešiel juhovietnamský dong niekoľkými zmenami:

 • 1955: Prvé vydanie juhovietnamských bankoviek
 • 1964: Druhé vydanie bankoviek s vylepšeným dizajnom
 • 1966: Tretie vydanie bankoviek s novými bezpečnostnými prvkami
 • 1969: Štvrtá séria bankoviek vydaná v reakcii na infláciu
Juhovietnamský dong bol rozdelený na 100 xu, hoci mince s touto nízkou hodnotou sa v praxi príliš nepoužívali kvôli inflácii.

Ekonomická situácia a inflácia
Počas svojej existencie čelil Južný Vietnam mnohým ekonomickým výzvam, najmä v dôsledku prebiehajúcej vojny. Inflácia bola významným problémom, čo viedlo k vydávaniu bankoviek s čoraz vyššími nominálnymi hodnotami. V posledných rokoch existencie Južného Vietnamu boli v obehu bankovky s hodnotami až do 10 000 dongov.

Zánik juhovietnamského dongu (1975)
S pádom Saigonu a zjednotením Vietnamu v roku 1975 skončila aj éra juhovietnamského dongu. Nová vláda zjednoteného Vietnamu zaviedla jednotnú menu pre celú krajinu, čím sa skončilo používanie juhovietnamského dongu. Viac o Vietnamskej republike (Južnom Vietname) sa môžete dočítať na slovenskej Wikipédii.

Numizmatika a notafília juhovietnamských mincí a bankoviek
Juhovietnamské mince a bankovky sú dnes cenným predmetom pre zberateľov. Zberatelia sa často zameriavajú na:

 • Prvé vydania juhovietnamského dongu z roku 1955
 • Bankovky z rôznych emisií, ktoré odrážajú politické a ekonomické zmeny v krajine
 • Pamätné mince vydané pri špeciálnych príležitostiach
 • Bankovky s vysokými nominálnymi hodnotami z posledných rokov existencie Južného Vietnamu
 • Chybné tlače a vzácne varianty bankoviek
Pre zberateľov je dôležité sledovať stav zachovania, najmä u starších exemplárov. Juhovietnamské mince a bankovky ponúkajú fascinujúci pohľad na turbulentné obdobie vietnamskej histórie. Mnohé bankovky zobrazujú významné osobnosti a symboly Južného Vietnamu, čo ich robí zaujímavými nielen pre numizmatikov, ale aj pre historikov.

Zaujímavosti o juhovietnamskej mene

 • Na juhovietnamských bankovkách boli často zobrazené budhistické a konfuciánske motívy, čo odrážalo kultúrne dedičstvo krajiny.
 • Niektoré bankovky zobrazovali prezidenta Ngo Dinh Diema, prvého prezidenta Južného Vietnamu.
 • V posledných rokoch existencie Južného Vietnamu boli vydané bankovky s hodnotou 5000 a 10000 dongov, čo boli v tom čase najvyššie nominálne hodnoty.
 • Po páde Saigonu v roku 1975 boli mnohé juhovietnamské bankovky zničené, čo zvyšuje hodnotu zachovaných exemplárov pre zberateľov.
 • Niektoré juhovietnamské bankovky obsahovali vodoznaky s portrétmi historických osobností.

Záver
História juhovietnamského dongu je fascinujúcim odrazom krátkeho, ale turbulentného obdobia existencie Južného Vietnamu. Od svojho zavedenia v roku 1955 až po zánik v roku 1975 prešla táto mena mnohými zmenami, ktoré odrážali politickú a ekonomickú situáciu v krajine. Pre zberateľov a historikov predstavujú juhovietnamské mince a bankovky cenný zdroj informácií o tomto období vietnamskej histórie. Napriek svojej krátkej existencii zostáva juhovietnamský dong dôležitým symbolom historického obdobia, ktoré významne ovplyvnilo nielen Vietnam, ale aj celý región juhovýchodnej Ázie.

Bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince štátu Južný Vietnam kúpite tu

Všetky práva vyhradené. © 2024 EuroTopShop.sk

Refundo
Powered by Zen Cart