História peňazí Francúzska

História meny a peňazí Francúzska - Od livru po euro

Francúzske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Francúzska: Od livru po euro

Francúzsko, krajina s bohatou históriou, má fascinujúci príbeh vývoja svojej meny, ktorý odráža politické a ekonomické zmeny od stredoveku až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji francúzskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Stredoveké obdobie: Livre tournois (8. - 18. storočie)

Počiatky francúzskej meny siahajú do čias Karola Veľkého, ktorý v roku 794 zaviedol menový systém založený na libre (livre). Livre tournois sa stal hlavnou účtovnou jednotkou vo Francúzsku:

- 1 livre = 20 sous (šilingov)
- 1 sou = 12 deniers (denárov)
- Mince sa razili prevažne v striebre

Tento systém pretrvával s rôznymi modifikáciami až do Francúzskej revolúcie. Názov "tournois" pochádza z mesta Tours, kde sa tieto mince pôvodne razili.

2. Vznik franku (1360)

Frank ako mena sa prvýkrát objavil v roku 1360, keď kráľ Ján II. Dobrý nechal raziť zlaté mince na zaplatenie výkupného po svojom zajatí Angličanmi:

- Názov "frank" pochádza z latinského nápisu na minci "Johannes Dei Gratia Francorum Rex" (Ján, z Božej milosti kráľ Frankov)
- 1 frank sa rovnal 1 livre tournois
- Frank sa používal paralelne s livre tournois až do Francúzskej revolúcie

3. Francúzska revolúcia a decimálny frank (1795-1914)

Francúzska revolúcia priniesla zásadné zmeny v menovom systéme:

- 1795: Zavedenie decimálneho franku (1 frank = 100 centimov)
- 1803: Napoleon zavádza bimetalizmus (zlatý a strieborný štandard)
- 1865: Vznik Latinskej menovej únie

Toto obdobie je charakteristické stabilitou meny a rozšírením franku aj do iných krajín.

4. Medzivojnové obdobie a druhá svetová vojna (1914-1945)

Prvá svetová vojna a následné ekonomické turbulencie mali významný vplyv na francúzsku menu:

- 1914: Opustenie zlatého štandardu
- 1920-1930: Obdobie vysokej inflácie a devalvácie franku
- 1928: Pokus o návrat k zlatému štandardu (Poincarého frank)
- 1940-1944: Okupácia Francúzska a menová nestabilita

5. Povojnové obdobie a nový frank (1945-1999)

Po druhej svetovej vojne prešiel frank ďalšími významnými zmenami:

- 1945-1960: Obdobie vysokej inflácie
- 1960: Zavedenie nového franku (1 nový frank = 100 starých frankov)
- 1973: Opustenie Brettonwoodskeho systému a prechod na plávajúci kurz
- 1979: Francúzsko sa pripája k Európskemu menovému systému

6. Prechod na euro (1999-súčasnosť)

Francúzsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré prijali euro:

- 1999: Zavedenie eura pre bezhotovostné transakcie (1 EUR = 6,55957 FRF)
- 2002: Zavedenie eurových bankoviek a mincí, ukončenie platnosti franku

Numizmatika a notafília vo Francúzsku

Francúzsko má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii francúzskej meny.

Numizmatika:
- Francúzske mince zahŕňajú širokú škálu od stredovekých denárov až po moderné eurové mince
- Obzvlášť cenené sú zlaté mince z obdobia Napoleona a strieborné mince z 19. storočia
- Zaujímavé sú aj pamätné mince vydávané pri rôznych príležitostiach
- Parížska mincovňa (Monnaie de Paris) je najstaršou nepretržite fungujúcou inštitúciou vo Francúzsku

Notafília:
- Francúzske bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z obdobia Francúzskej revolúcie a prvé emisie Banque de France
- Zaujímavé sú aj bankovky z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia
- Zberatelia sa často zameriavajú na rôzne série frankov alebo na bankovky s významnými osobnosťami francúzskej histórie

Záver

História meny a peňazí vo Francúzsku je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža bohatú históriu a kultúru tejto krajiny. Od stredovekého livre tournois cez revolučný frank až po moderné euro, francúzsky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú francúzske mince a bankovky nevyčerpateľný zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Francúzske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

© 2024 EuroTopShop.sk. Všetky práva vyhradené.

Refundo
Powered by Zen Cart