História peňazí Albánska

História meny a peňazí Albánska - Od staroveku po súčasnosť

Albánske bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Albánska: Od staroveku po súčasnosť

Albánsko má bohatú a fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža politický a ekonomický vývoj krajiny od staroveku až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji albánskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Staroveké a stredoveké platidlá (do 20. storočia)

Pred zavedením modernej meny v Albánsku sa na území dnešného Albánska používali rôzne platidlá:

- Ilýrske, grécke a rímske mince v staroveku
- Byzantské a bulharské mince v stredoveku
- Osmanské piastre až do prvej svetovej vojny

Stredoveká minca

Počas rakúsko-uhorskej okupácie boli v obehu papierové bankovky rakúsko-uhorskej koruny. V roku 1923 cirkulovali v rôznych častiach Albánska talianske líry a grécke drachmy.

2. Vznik a vývoj albánskeho leku (1926 - súčasnosť)

Lek bol zavedený ako prvá albánska mena vo februári 1926. Názov "lek" je odvodený od skrátenej formy mena Alexandra Veľkého v albánčine - "Leka".

Zlatý štandard (1926-1939)

Od roku 1926 do roku 1939 bol albánsky lek naviazaný na zlatý štandard. Bankovky leku boli konvertibilné na zlato a emisia zlatých frankov bola obmedzená na tri milióny jednotiek. Vďaka zlatému štandardu lek nezaznamenal do roku 1939 výraznú infláciu a množstvo meny v obehu zostalo relatívne konštantné.

Obdobie druhej svetovej vojny (1939-1945)

Po talianskej invázii do Albánska v roku 1939 boli všetky zlaté rezervy Albánska, v celkovej hodnote 300 000 zlatých frankov, skonfiškované a poslané do Reichsbank v Berlíne. Táto akcia spolu so zavedením talianskej líry v Albánsku viedla k výraznej inflácii a devalvácii leku.

Povojnové obdobie a komunistická éra (1945-1991)

Po druhej svetovej vojne prešiel lek niekoľkými zmenami:

- 1945: Ľudová banka Albánska vydala pretlače na bankovky Národnej banky
- 1947: Franga-ari bola zrušená a lek sa stal hlavnou menovou jednotkou
- 1965: Menová reforma - 10 starých lekov = 1 nový lek

Moderné obdobie (1991 - súčasnosť)

Po páde komunistického režimu v roku 1991 prešiel albánsky lek ďalšími zmenami:

- 1992: Založenie Banky Albánska ako centrálnej banky
- 1997: Finančná kríza spôsobená kolapsom pyramídových schém
- 2000-súčasnosť: Stabilizácia meny a ekonomický rast

Moderná albánska bankovka

Numizmatika a notafília v Albánsku

Albánsko má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii albánskej meny.

Numizmatika:
- Albánske mince zahŕňajú širokú škálu od starovekých ilýrskych a rímskych mincí cez osmanské razby až po moderné lekové mince
- Obzvlášť cenené sú prvé emisie lekových mincí z roku 1926
- Zberateľsky zaujímavé sú aj pamätné mince vydávané pri rôznych príležitostiach

Notafília:
- Albánske bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvých emisií leku z roku 1926
- Zaujímavé sú aj bankovky z obdobia druhej svetovej vojny a komunistickej éry
- Zberatelia sa často zameriavajú na rôzne série lekov alebo na bankovky s významnými osobnosťami albánskej histórie

Pre zberateľov je Albánsko fascinujúcou krajinou, ktorá ponúka širokú škálu mincí a bankoviek odrážajúcich bohatú históriu a kultúrne dedičstvo krajiny. Mnohé z týchto zberateľských kúskov sú vystavené v múzeách, ako napríklad Múzeum numizmatiky Centrálnej banky Albánska v Tirane.

Súčasná menová situácia

V súčasnosti je oficiálnou menou Albánska albánsky lek (ALL). Lek sa delí na 100 qindarka, aj keď qindarka sa už nevyrábajú. Banka Albánska funguje v režime voľne plávajúceho výmenného kurzu.

Aktuálny výmenný kurz (k 20.6.2024):
1 EUR = 100,29 ALL
1 USD = 93,54 ALL

Záver

História meny a peňazí v Albánsku je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a sociálne zmeny v krajine. Od starovekých ilýrskych mincí cez osmanské piastre až po moderný lek, albánsky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú albánske mince a bankovky bohatý zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Albánske bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart