História peňazí Číny

História meny a peňazí Číny: Od primitívnych foriem po modernú ekonomickú veľmoc

Pradávne počiatky čínskej meny (cca 1700 pr. n. l. - 221 pr. n. l.)
Čínska civilizácia, jedna z najstarších na svete, má bohatú históriu peňažných systémov siahajúcu tisíce rokov do minulosti. V najrannejších dobách sa ako prostriedky výmeny používali rôzne predmety: 1. Kauri mušle: Tieto malé mušle boli jednou z prvých foriem peňazí v Číne, používané už okolo roku 1700 pr. n. l. 2. Bronzové nástroje: Miniatúrne verzie nástrojov ako motyky či lopaty slúžili ako platidlo. 3. "Mince-nože" a "mince-lopaty": Tieto kovové predmety v tvare úžitkových nástrojov boli používané ako mena v období Jar a Jeseň (770-476 pr. n. l.). 4. Prvé okrúhle mince: Objavili sa v štáte Chu počas obdobia Bojujúcich štátov (475-221 pr. n. l.).

Zjednotenie meny za dynastie Čchin (221-206 pr. n. l.)
Prvý cisár Čchin Š'-chuang-ti zjednotil Čínu nielen politicky, ale aj ekonomicky: 1. Štandardizácia: Zaviedol jednotnú menu pre celú ríšu - okrúhle bronzové mince s hranatým otvorom uprostred, známe ako "Ban Liang". 2. Centralizácia: Razba mincí sa stala výsadou centrálnej vlády, čo posilnilo kontrolu nad ekonomikou. 3. Penalizácia: Falšovanie mincí sa trestalo smrťou, čo ukazuje na dôležitosť menovej stability pre novú ríšu.

Dynastie Chan a Tchang: Rozvoj a inovácie (206 pr. n. l. - 907 n. l.)
Toto dlhé obdobie prinieslo mnohé inovácie v čínskej mene: 1. Wu-šu mince: Za dynastie Chan sa stali štandardnou menou, používanou po stáročia. 2. Papierové peniaze: Prvé papierové peniaze na svete, známe ako "lietajúce peniaze", sa objavili za dynastie Tchang. 3. Medzinárodný obchod: Čínske mince sa stali obľúbeným platidlom na Hodvábnej ceste. 4. Medené mince: Za dynastie Tchang sa razili vysoko kvalitné medené mince, ktoré sa stali vzorom pre okolité krajiny.

Dynastie Sung a Jüan: Revolúcia v papierových peniazoch (960-1368)
Toto obdobie prinieslo významné zmeny v používaní papierových peňazí: 1. Štátne bankovky: Dynastia Sung zaviedla prvé oficiálne štátne papierové peniaze, známe ako "ťiao-c'". 2. Inflačná kríza: Nadmerná tlač papierových peňazí viedla k prvej známej inflačnej kríze v histórii. 3. Mongolské inovácie: Dynastia Jüan zaviedla papierové peniaze ako jedinú oficiálnu menu, čo bolo v tom čase revolučné.

Dynastie Ming a Čching: Návrat ku kovovým minciam (1368-1911)
Toto obdobie prinieslo návrat k tradičnejším formám meny: 1. Strieborné ingoty: Striebro sa stalo dominantným platidlom, najmä vo forme ingotov známych ako "sycee". 2. Španielske doláre: Zahraničné strieborné mince, najmä španielske doláre, sa stali obľúbeným platidlom v pobrežných oblastiach. 3. Medené mince: Tradičné medené mince s hranatým otvorom zostali v obehu pre menšie transakcie.

Moderná éra: Od cisárstva k republike (1911-1949)
Pád cisárstva a vznik republiky priniesli dramatické zmeny v čínskej mene: 1. Jüan: V roku 1889 bola zavedená nová mena jüan, ktorá sa stala oficiálnou menou Čínskej republiky po roku 1911. 2. Regionálne meny: Politická fragmentácia viedla k vzniku mnohých regionálnych mien vydávaných rôznymi vládami a vojenskými veliteľmi. 3. Hyperinflácia: Občianska vojna a japonská invázia viedli k extrémnej inflácii v 40. rokoch 20. storočia.

Komunistická éra: Renminbi a ekonomické reformy (1949-súčasnosť)
Založenie Čínskej ľudovej republiky prinieslo nový menový systém: 1. Renminbi: V roku 1949 bola zavedená nová mena renminbi ("ľudová mena"), s jednotkou jüan. 2. Centrálne plánovanie: Mena bola úzko kontrolovaná v rámci centrálne plánovanej ekonomiky. 3. Ekonomické reformy: Od roku 1978 Čína postupne otvorila svoju ekonomiku, čo viedlo k väčšej medzinárodnej úlohe renminbi. 4. Medzinárodná expanzia: V posledných desaťročiach sa renminbi stalo jednou z najdôležitejších svetových mien, s ambíciami stať sa globálnou rezervnou menou.

Súčasný menový systém Číny
Moderný čínsky menový systém má niekoľko kľúčových charakteristík: 1. Oficiálny názov: Oficiálny názov meny je renminbi (RMB), ale jednotka sa nazýva jüan (CNY). 2. Denominácie: Bankovky sú vydávané v hodnotách 1, 5, 10, 20, 50 a 100 jüanov. Mince majú hodnoty 1 a 5 ťiao (desetiny jüanu) a 1 jüan. 3. Riadený plávajúci kurz: Čína používa systém riadeného plávajúceho výmenného kurzu, ktorý umožňuje určitú flexibilitu, ale s významnou kontrolou centrálnej banky. 4. Digitálna mena: Čína je lídrom vo vývoji digitálnej meny centrálnej banky (CBDC), známej ako digitálny jüan alebo e-CNY. 5. Internacionalizácia: Čína aktívne podporuje medzinárodné používanie renminbi v obchode a investíciách.

Notafília a numizmatika v Číne
Zberateľstvo čínskych mincí a bankoviek je fascinujúcou oblasťou s bohatou históriou: 1. Staroveké mince: Mince z dynastií Čchin, Chan a Tchang sú vysoko cenené pre ich historický význam. 2. Strieborné ingoty: Sycee z dynastií Ming a Čching sú populárne medzi zberateľmi pre ich unikátne tvary a historickú hodnotu. 3. Prvé papierové peniaze: Ranné papierové bankovky z dynastií Sung a Jüan sú mimoriadne vzácne a cenné. 4. Republikánske vydania: Mince a bankovky z obdobia Čínskej republiky (1912-1949) sú populárne pre ich umeleckú hodnotu a historický kontext. 5. Komunistické vydania: Ranné vydania RMB po roku 1949 sú čoraz viac vyhľadávané zberateľmi. 6. Pamätné mince: Čína pravidelne vydáva pamätné mince, často z drahých kovov, ktoré sú obľúbené medzi zberateľmi po celom svete. 7. Múzeá: Čína má niekoľko významných numizmatických múzeí, vrátane Čínskeho numizmatického múzea v Pekingu. 8. Medzinárodný záujem: Čínske mince a bankovky sú vysoko cenené medzinárodnými zberateľmi, čo odráža rastúci globálny význam Číny. 9. Online platformy: S rozvojom internetu vznikli špecializované online platformy pre čínskych zberateľov a obchodníkov s numizmatickými predmetmi. 10. Investičný potenciál: Vzhľadom na rýchly ekonomický rast Číny sa mnohí zberatelia pozerajú na čínske numizmatické predmety aj ako na potenciálnu investíciu.

Tento podrobný prehľad histórie čínskej meny ukazuje, ako sa peňažný systém v krajine vyvíjal od jednoduchých foriem výmeny až po sofistikovaný moderný systém, odrážajúc pritom ekonomické a politické zmeny v tejto starobylej civilizácii.

Bankovky a papierové platidlá Číny kúpite tu.
Tipli - získajte cashback z každého nákupu!
Powered by Zen Cart