História peňazí Cypru

História meny a peňazí Cypru: Od staroveku po súčasnosť

Staroveké obdobie (3000 pr. n. l. - 58 pr. n. l.)
Cyprus, ostrov v východnom Stredomorí, má bohatú monetárnu históriu siahajúcu do dávnej minulosti: Výmenný obchod: Prvotné formy obchodu boli založené na výmene tovaru, najmä medi, ktorá bola hlavným vývozným artiklom ostrova.

Prvé mince: Okolo roku 560 pr. n. l. sa na Cypre objavili prvé mince, pravdepodobne pod vplyvom Lýdskej ríše.

Mestské štáty: Každé z cyperských mestských štátov (napr. Salamis, Kition, Paphos) razilo vlastné mince, často zobrazujúce miestne božstvá alebo symboly.

Perzská nadvláda: Po roku 525 pr. n. l. sa na ostrove používali aj perzské mince, hoci miestne razby pokračovali.

Helenistické obdobie: Po dobytí Alexandra Veľkého sa na Cypre začali používať grécke mince, najmä tetradrachmy.

Rímske a byzantské obdobie (58 pr. n. l. - 1191 n. l.)
Počas dlhej éry rímskej a byzantskej nadvlády sa menový systém Cypru významne zmenil: Rímske mince: Po pripojení k Rímskej ríši sa na Cypre začali používať rímske denáre a sesterce.

Provinčné razby: Cyprus mal aj vlastnú provinčnú mincu, často s portrétmi rímskych cisárov.

Byzantské obdobie: Od 4. storočia n. l. sa na ostrove používali byzantské solidy a follis.

Arabské vpády: V 7. storočí sa na krátke obdobia na ostrove objavili aj arabské mince.

Stredovek a novovek (1192 - 1878)
Toto obdobie prinieslo na Cyprus rôzne európske vplyvy: Lusignanské kráľovstvo: Od roku 1192 sa na Cypre používali benátske a janovské mince.

Benátska nadvláda: Po roku 1489 sa hlavnou menou stali benátske dukáty a grossi.

Osmanská ríša: Od roku 1571 sa na ostrove používali osmanské mince, najmä akçe a kuruş.

Obchodné meny: V prístavoch sa bežne používali aj španielske reály a holandské tolary.

Britská koloniálna éra (1878 - 1960)
Britská nadvláda priniesla zásadné zmeny v menovom systéme Cypru: Cyperská libra: V roku 1879 bola zavedená cyperská libra, naviazaná na britskú libru šterlingov.

Decimálny systém: Libra sa delila na 1000 mils, neskôr na 100 centov.

Prvé bankovky: V roku 1914 boli vydané prvé cyperské bankovky.

Mincovňa v Londýne: Cyperské mince boli razené v kráľovskej mincovni v Londýne.

Nezávislosť a moderná éra (1960 - 2008)
Po získaní nezávislosti Cyprus pokračoval v používaní vlastnej meny: Centrálna banka: V roku 1963 bola založená Centrálna banka Cypru, ktorá prevzala kontrolu nad menou.

Nové dizajny: Mince a bankovky dostali nové dizajny odrážajúce cyperskú históriu a kultúru.

Turecká invázia: Po tureckej invázii v roku 1974 sa cyperská libra používala len v gréckej časti ostrova.

Ekonomický rozvoj: Cyperská libra sa stala stabilnou menou, podporujúcou rast cyperskej ekonomiky.

Éra eura (2008 - súčasnosť)
V roku 2008 Cyprus prijal euro ako svoju oficiálnu menu: Príprava na euro: Cyprus splnil maastrichtské kritériá a 1. januára 2008 vstúpil do eurozóny.

Výmenný kurz: Cyperská libra bola vymenená za euro v kurze 0,585274 CYP za 1 EUR.

Cyperské euromince: Cyprus začal raziť vlastné euromince s národnými motívmi.

Ekonomická kríza: V roku 2013 Cyprus čelil bankovej kríze, ktorá otestovala stabilitu eura na ostrove.

Súčasnosť: Euro zostáva oficiálnou menou Cypru, podporujúc integráciu ostrova do európskej ekonomiky.

Notafília a numizmatika Cypru
Cyprus má bohatú numizmatickú históriu, ktorá priťahuje zberateľov z celého sveta: Antické mince: Mince z obdobia mestských štátov a helenistického obdobia sú vysoko cenené pre ich historickú hodnotu a umelecké spracovanie.

Stredoveké razby: Mince z období Lusignanov a Benátčanov sú vzácne a vyhľadávané.

Osmanské mince: Lokálne razby z osmanského obdobia poskytujú zaujímavý pohľad na monetárnu históriu ostrova.

Koloniálne vydania: Mince a bankovky z britského obdobia sú populárne medzi zberateľmi Commonwealth-u.

Nezávislý Cyprus: Kompletné série mincí a bankoviek z obdobia 1960-2007 sú cieľom mnohých zberateľov.

Pamätné vydania: Cyprus pravidelne vydáva pamätné mince, ktoré sú obľúbené medzi zberateľmi.

Euromince: Cyperské euromince, najmä prvé vydania a špeciálne edície, sú vyhľadávané v celej Európe.

Múzeá: Cyperské múzeum v Nikózii má rozsiahlu numizmatickú zbierku, ktorá priťahuje odborníkov aj laikov.

Aukcie: Cyperské mince sa pravidelne objavujú na medzinárodných numizmatických aukciách, často dosahujúc vysoké ceny.

Falzifikáty: Vzhľadom na hodnotu antických cyperských mincí je dôležité byť opatrný a overovať pravosť u expertov.

Výskum: Numizmatika Cypru je predmetom intenzívneho akademického výskumu, ktorý neustále prináša nové poznatky.

Online komunity: Existujú špecializované online fóra a skupiny venované cyperským minciam a bankovkám.

Investičný potenciál: Niektoré cyperské mince, najmä z antického obdobia, sú považované za dobrú investičnú príležitosť.

Vzdelávanie: Cyperské školy často využívajú numizmatiku ako nástroj na výuku histórie a ekonómie.

Turistický záujem: Mnohí turisti si z Cypru odnášajú historické mince alebo repliky ako suveníry, čo prispieva k popularizácii cyperského numizmatického dedičstva.

Tento podrobný prehľad histórie meny Cypru ukazuje, ako sa menový systém ostrova vyvíjal od starovekých čias až po súčasnosť, odrážajúc bohatú históriu a kultúrne dedičstvo tohto stredomorského ostrova.

Bankovky a papierové platidlá Cypru kúpite tu.
Powered by Zen Cart