História peňazí Dánska

História meny a peňazí Dánska: Od vikingských čias po modernú korunu

Vikingské obdobie (793-1066)
Dánsko, ako kolíska vikingskej kultúry, malo už v ranom stredoveku rozvinutý systém obchodu a výmeny: Strieborné prúty: Vikingovia často používali strieborné prúty ako platidlo.

Hackesilver: Rozsekaný strieborný šperk sa používal na váženie a platby.

Cudzie mince: Arabské dirhamy a anglosaské penny boli bežné v obehu.

Prvé dánske mince: Okolo roku 995 kráľ Sven Vidlí brada začal raziť prvé dánske mince.

Stredovek (1066-1523)
Toto obdobie prinieslo významný rozvoj dánskeho menového systému: Penning: Základná strieborná minca, zavedená v 11. storočí.

Mark: Väčšia účtovná jednotka, používaná od 12. storočia.

Ørtug: Minca zavedená v 13. storočí, ekvivalent 1/24 marky.

Witten: Minca zavedená v 14. storočí, používaná v obchode s Hanzou.

Skilling: Zavedená v 15. storočí, stala sa dôležitou súčasťou dánskeho menového systému.

Raný novovek (1523-1784)
Toto obdobie prinieslo významné zmeny v dánskom menovom systéme: Rigsdaler: Zavedený v 16. storočí, stal sa hlavnou striebornou mincou.

Krone: Prvýkrát sa objavila ako zlatá minca v 17. storočí.

Kurantdaler: Zavedený v 18. storočí ako nová hlavná strieborná minca.

Prvé papierové peniaze: V roku 1713 boli vydané prvé dánske bankovky.

Moderné obdobie (1784-1873)
Toto obdobie bolo charakterizované monetárnymi reformami a stabilizáciou: Rigsbankdaler: Zavedený v roku 1813 po štátnom bankrote.

Rigsmønt: Nová menová jednotka zavedená v roku 1854.

Decimálny systém: V roku 1873 Dánsko prijalo decimálny menový systém.

Škandinávska menová únia (1873-1914)
Dánsko sa spolu so Švédskom a Nórskom spojilo do menovej únie: Zavedenie koruny: Dánska koruna (krone) sa stala hlavnou menovou jednotkou.

Zlatý štandard: Mena bola naviazaná na zlato.

Medzinárodná výmena: Mince všetkých troch krajín boli vzájomne výmenné.

Svetové vojny a medzivojnové obdobie (1914-1945)
Toto obdobie prinieslo výzvy pre dánsku menu: Opustenie zlatého štandardu: Počas 1. svetovej vojny Dánsko opustilo zlatý štandard.

Návrat k zlatu: V roku 1926 sa Dánsko vrátilo ku zlatému štandardu.

Veľká hospodárska kríza: V roku 1931 Dánsko opäť opustilo zlatý štandard.

Nemecká okupácia: Počas 2. svetovej vojny bola dánska koruna naviazaná na nemeckú marku.

Povojnové obdobie a súčasnosť (1945-súčasnosť)
Toto obdobie je charakterizované stabilitou a integráciou: Bretton Woods: Dánsko sa pripojilo k systému Bretton Woods v roku 1949.

Európska integrácia: V roku 1973 Dánsko vstúpilo do Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

ERM: Dánsko sa v roku 1979 pripojilo k Európskemu menovému systému.

Euro: Hoci je Dánsko členom EÚ, zachovalo si vlastnú menu. V referende v roku 2000 Dáni odmietli prijatie eura.

Moderná koruna: Dánska koruna zostáva stabilnou menou, úzko naviazanou na euro.

Notafília a numizmatika Dánska
Dánsko má bohatú numizmatickú históriu, ktorá priťahuje zberateľov z celého sveta: Vikingské mince: Rané dánske mince z vikingského obdobia sú vysoko cenené pre ich historickú hodnotu.

Stredoveké razby: Mince z obdobia stredoveku, najmä ørtug a witten, sú populárne medzi zberateľmi.

Rigsdaler a Speciedaler: Tieto veľké strieborné mince z 16.-19. storočia sú vyhľadávané pre ich krásne dizajny.

Prvé bankovky: Rané dánske bankovky z 18. a 19. storočia sú vzácne a cenné.

Mince Škandinávskej menovej únie: Mince z obdobia 1873-1914 sú zaujímavé pre ich medzinárodný charakter.

Okupačné vydania: Mince a bankovky z obdobia nemeckej okupácie majú historický význam.

Moderné pamätné mince: Dánsko pravidelne vydáva pamätné mince, ktoré sú obľúbené medzi zberateľmi.

Grónske a faerské vydania: Mince a bankovky vydané pre Grónsko a Faerské ostrovy sú špecifickou oblasťou záujmu.

Chybotlače: Niektoré dánske mince a bankovky s tlačovými chybami sú vysoko cenené.

Proof sety: Každoročne vydávané proof sety dánskych mincí sú populárne medzi zberateľmi.

Národná banka: Dánska národná banka má vlastné numizmatické múzeum s rozsiahlou zbierkou.

Aukcie: Dánske mince a bankovky sa pravidelne objavujú na medzinárodných numizmatických aukciách.

Numizmatické spoločnosti: V Dánsku existuje niekoľko aktívnych numizmatických spoločností.

Investičné mince: Niektoré moderné dánske mince, najmä zo zlata a striebra, sú populárne medzi investormi.

Digitálne zbierky: S nástupom technológií sa objavili online katalógy a aplikácie pre zberateľov dánskych mincí a bankoviek.

Tento podrobný prehľad histórie dánskej meny ukazuje, ako sa menový systém krajiny vyvíjal od vikingských čias až po súčasnosť, odrážajúc bohatú históriu a kultúrne dedičstvo tejto severskej krajiny.

Bankovky a papierové platidlá Dánska kúpite tu.
Powered by Zen Cart