História peňazí Etiópie

História meny a peňazí Etiópie - Od staroveku po súčasnosť

Etiópske bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Etiópie: Od staroveku po súčasnosť

Etiópia, jedna z najstarších nezávislých krajín v Afrike, má bohatú a fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža jej jedinečný politický a ekonomický vývoj od staroveku až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji etiópskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Staroveké a stredoveké platidlá (do 18. storočia)

V staroveku a stredoveku sa na území dnešnej Etiópie používali rôzne formy platidiel:

- Soľné tyčinky (amole tchew)
- Železné prúty
- Látky
- Mušle kauri
- Zlatý prach

Etiópia bola jednou z prvých afrických krajín, ktorá začala raziť vlastné mince. Už v 3. storočí nášho letopočtu razilo Aksumské kráľovstvo zlaté, strieborné a bronzové mince.

Stredoveká minca

2. Maria Theresa taler (18. - 19. storočie)

Od 18. storočia sa v Etiópii začal používať Maria Theresa taler, strieborná minca pôvodne razená v Rakúsku. Táto minca sa stala obľúbeným platidlom v mnohých častiach Afriky a Ázie:

- Prvýkrát sa v Etiópii objavila počas vlády cisára Iyasu II. (1730-1755)
- Lokálne sa nazývala "talari" alebo "birr" (čo v amharčine znamená "striebro")
- Používala sa až do 20. storočia

3. Prvý etiópsky taler (1894-1936)

V roku 1894 cisár Menelik II. zaviedol prvú národnú menu Etiópie:

- Etiópsky taler (alebo birr) sa rovnal Maria Theresa taleru
- Delil sa na 20 ghersh alebo 40 bessa
- V roku 1903 bola zavedená nová séria mincí s rovnakou hmotnosťou a rýdzosťou ako taler

4. Banka Abesínie a prvé bankovky (1905-1931)

V roku 1905 bola založená Banka Abesínie, ktorá v roku 1915 vydala prvé etiópske bankovky:

- Bankovky boli denominované v taleri/birr
- Vydané boli hodnoty 5, 10, 100 a 500 talerov
- Spočiatku boli používané hlavne obchodníkmi a cudzincami

5. Banka Etiópie a menová reforma (1931-1936)

V roku 1931 cisár Haile Selassie zreformoval menový systém:

- Banka Abesínie bola premenovaná na Banku Etiópie
- Mena bola decimalizovaná: 1 birr = 100 centov
- Zavedené boli niklové a medené mince

6. Talianska okupácia (1936-1941)

Počas talianskej okupácie Etiópie bola zavedená talianska líra:

- Etiópske bankovky boli stiahnuté z obehu
- Výmenný kurz bol stanovený na 3 líry za 1 taler/birr
- Neskôr bol kurz zvýšený až na 13,50 líry za taler, aby sa podporilo používanie talianskych peňazí

7. Britská správa a východoafrický šiling (1941-1945)

Po oslobodení Etiópie britskými silami bol zavedený východoafrický šiling:

- Používal sa od 1. júla 1942 do roku 1945
- Talianske mince a bankovky do 50 lír zostali v obehu ako drobné

8. Obnovenie birru (1945-súčasnosť)

V roku 1945 bol birr znovu zavedený ako národná mena Etiópie:

- Vydané boli bankovky v hodnotách 1, 5, 10, 50, 100 a 500 birrov
- V roku 1976 bol názov meny oficiálne zmenený z "etiópsky dolár" na "birr" vo všetkých jazykoch
- V roku 2020 boli vydané nové bankovky s vylepšenými bezpečnostnými prvkami

Moderná etiópska bankovka

Numizmatika a notafília v Etiópii

Etiópia má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii etiópskej meny.

Numizmatika:
- Etiópske mince zahŕňajú širokú škálu od starovekých aksumských mincí cez Maria Theresa talery až po moderné birrové mince
- Obzvlášť cenené sú mince z obdobia cisára Menelika II. a Haile Selassieho
- Zberateľsky zaujímavé sú aj pamätné mince vydávané pri rôznych príležitostiach

Notafília:
- Etiópske bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvých emisií Banky Abesínie z roku 1915
- Zaujímavé sú aj bankovky z obdobia talianskej okupácie a britskej správy
- Zberatelia sa často zameriavajú na rôzne série birrov alebo na bankovky s významnými osobnosťami etiópskej histórie

Súčasná menová situácia

V súčasnosti je oficiálnou menou Etiópie etiópsky birr (ETB). Národná banka Etiópie, centrálna banka krajiny, udržiava riadený plávajúci výmenný kurz.

Aktuálny výmenný kurz (k 27.6.2024):
1 USD = približne 57 ETB
1 EUR = približne 62 ETB

Záver

História meny a peňazí v Etiópii je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a sociálne zmeny v krajine. Od starovekých aksumských mincí cez Maria Theresa talery až po moderný birr, etiópsky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú etiópske mince a bankovky bohatý zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Etiópske bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

Refundo
Powered by Zen Cart