História peňazí Farské ostrovy

História meny a peňazí Faerských ostrovov - Od stredoveku po súčasnosť

Faerské bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Faerských ostrovov: Od stredoveku po súčasnosť

Faerské ostrovy, autonómna oblasť Dánskeho kráľovstva, majú bohatú a fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža ich jedinečný politický a ekonomický vývoj od stredoveku až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji faerskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Stredoveké a ranomoderné obdobie (do 19. storočia)

V stredoveku a ranom novoveku boli Faerské ostrovy súčasťou Nórskeho a neskôr Dánskeho kráľovstva. V tomto období sa na ostrovoch používali rôzne platidlá:

- Nórske a dánske mince
- Barterový obchod s využitím vlny, rýb a iných komodít
- Anglické mince, ktoré sa dostávali na ostrovy prostredníctvom obchodu

Stredoveká minca

2. Dánska koruna (19. storočie - 1940)

Od roku 1875, keď bola zavedená dánska koruna, sa táto mena stala oficiálnym platidlom aj na Faerských ostrovoch. Ostrovy nemali v tomto období vlastné bankovky ani mince.

3. Druhá svetová vojna a prvé faerské bankovky (1940-1945)

Počas druhej svetovej vojny boli Faerské ostrovy okupované Britmi, zatiaľ čo Dánsko bolo obsadené nacistickým Nemeckom. Táto situácia viedla k vytvoreniu prvých faerských bankoviek:

- 31. mája 1940 boli vydané prvé faerské bankovky
- Išlo o dánske bankovky s pretlačou "Færø Amt" (Faerský okres)
- Vydané boli hodnoty 5, 10, 50, 100 a 500 korún

4. Povojnové obdobie a faerská koruna (1945-súčasnosť)

Po skončení druhej svetovej vojny si Faerské ostrovy zachovali vlastnú menu, hoci stále úzko spojenú s dánskou korunou:

- 1949: Založenie Národnej banky Faerských ostrovov
- 1951: Vydanie prvej série faerských bankoviek s motívmi miestnej krajiny a kultúry
- 1967: Zavedenie mincí dánskej koruny na Faerských ostrovoch
- 2001-2005: Vydanie novej série bankoviek s motívmi faerskej fauny a flóry

Moderná faerská bankovka

Súčasná menová situácia

V súčasnosti je oficiálnou menou Faerských ostrovov faerská koruna (FOK), ktorá je v parite s dánskou korunou (DKK). Hlavné charakteristiky faerskej meny sú:

- Faerské bankovky sú vydávané v hodnotách 50, 100, 200, 500 a 1000 korún
- Mince sú používané dánske v hodnotách 50 øre, 1, 2, 5, 10 a 20 korún
- Faerská koruna nie je samostatnou menou v pravom zmysle slova, ale variantom dánskej koruny
- Faerská koruna nemá vlastný ISO kód, oficiálne sa používa kód DKK, neoficiálne FOK
- Výmenný kurz je pevne stanovený na 1:1 s dánskou korunou

Numizmatika a notafília na Faerských ostrovoch

Faerské ostrovy majú bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii faerskej meny.

Numizmatika:
- Hoci Faerské ostrovy nemajú vlastné mince, zberatelia sa často zameriavajú na dánske mince používané na ostrovoch
- Zaujímavé sú najmä mince z obdobia druhej svetovej vojny a bezprostredne po nej
- V roku 2005 bola vydaná pamätná strieborná minca pri príležitosti 60. výročia oslobodenia Faerských ostrovov

Notafília:
- Faerské bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvej emisie v roku 1940 s pretlačou "Færø Amt"
- Zaujímavé sú aj bankovky z povojnového obdobia s motívmi faerskej krajiny a kultúry
- Súčasná séria bankoviek s motívmi faerskej fauny a flóry je tiež obľúbená medzi zberateľmi

Záver

História meny a peňazí na Faerských ostrovoch je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a sociálne zmeny v krajine. Od používania dánskych mincí cez prvé vlastné bankovky počas druhej svetovej vojny až po súčasnú faerskú korunu, menový systém Faerských ostrovov prešiel zaujímavým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú faerské bankovky bohatý zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Faerské bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

Refundo
Powered by Zen Cart