História peňazí Finsko

História meny a peňazí Fínska - Od stredoveku po euro

Fínske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Fínska: Od stredoveku po euro

Fínsko má bohatú a fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža jeho jedinečný politický a ekonomický vývoj od stredoveku až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji fínskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Stredoveké a ranomoderné obdobie (do 19. storočia)

V stredoveku a ranom novoveku bolo územie dnešného Fínska súčasťou Švédskeho kráľovstva. V tomto období sa na území používali rôzne platidlá:

- Švédske mince (marky, öre)
- Barterový obchod s využitím komodít ako kožušiny a ryby
- Zahraničné mince, ktoré sa dostávali na územie prostredníctvom obchodu

Stredoveká minca

2. Ruské obdobie a rubeľ (1809-1860)

V roku 1809 sa Fínsko stalo autonómnym veľkovojvodstvom v rámci Ruskej ríše. Toto prinieslo zmeny aj v menovom systéme:

- Zavedenie ruského rubľa ako oficiálnej meny
- Pokračujúce používanie švédskych mincí v bežnom obchode
- Postupné prenikanie ruských mincí a bankoviek do obehu

3. Vznik a vývoj fínskej marky (1860-1963)

Fínska marka bola zavedená v roku 1860 ako prvá národná mena Fínska:

- 1860: Zavedenie fínskej marky, 1 marka = 4 ruble = 100 penni
- 1865: Založenie Fínskej banky (Suomen Pankki)
- 1878: Pripojenie Fínska k zlatému štandardu
- 1917: Nezávislosť Fínska a plná kontrola nad vlastnou menou

Počas tohto obdobia prešla fínska marka niekoľkými významnými zmenami:

- 1918-1920: Inflácia po občianskej vojne
- 1926-1931: Návrat k zlatému štandardu
- 1939-1945: Ekonomické výzvy počas druhej svetovej vojny
- 1946-1950: Povojnová stabilizácia meny

4. Nová marka (1963-2002)

V roku 1963 bola zavedená nová marka, ktorá nahradila starú v pomere 100:1:

- 1963: Zavedenie novej marky
- 1967: Devalvácia marky o 31%
- 1991: Naviazanie marky na ECU (European Currency Unit)
- 1996: Pripojenie Fínska k Európskemu mechanizmu výmenných kurzov (ERM)

Fínska bankovka

5. Prechod na euro (1999-2002)

Fínsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré prijali euro:

- 1999: Zavedenie eura pre bezhotovostné transakcie, fixný kurz 1 EUR = 5,94573 FIM
- 2002: Zavedenie eurových bankoviek a mincí, ukončenie platnosti fínskej marky

Numizmatika a notafília vo Fínsku

Fínsko má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii fínskej meny.

Numizmatika:
- Fínske mince zahŕňajú širokú škálu od švédskych a ruských mincí cez rôzne emisie marky až po moderné eurové mince
- Obzvlášť cenené sú mince z obdobia autonómie v rámci Ruskej ríše a prvé emisie fínskej marky
- Zaujímavé sú aj pamätné mince vydávané pri rôznych príležitostiach, napríklad 100. výročie nezávislosti v roku 2017

Notafília:
- Fínske bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvých emisií fínskej marky z 19. storočia
- Zaujímavé sú aj bankovky z obdobia občianskej vojny a druhej svetovej vojny
- Zberatelia sa často zameriavajú na rôzne série mariek alebo na bankovky s významnými osobnosťami fínskej histórie a kultúry

Záver

História meny a peňazí vo Fínsku je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a sociálne zmeny v krajine. Od švédskych mincí cez ruskú nadvládu, národnú marku až po súčasné euro, fínsky menový systém prešiel zaujímavým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú fínske mince a bankovky bohatý zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Fínske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

Powered by Zen Cart