História peňazí Gibraltaru

História meny a peňazí Gibraltaru - Od realu po gibraltársku libru

Gibraltárske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Gibraltaru: Od realu po gibraltársku libru

Gibraltar, britské zámorské územie na južnom cípe Pyrenejského polostrova, má fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža jeho jedinečný politický a ekonomický vývoj od koloniálneho obdobia až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji gibraltárskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Obdobie španielskeho realu (do roku 1825)

Pred britskou nadvládou a v prvých rokoch po nej sa v Gibraltare používal španielsky real:

- Real bol oficiálnou menou Gibraltaru do roku 1825
- Delil sa na menšie jednotky: 1 real = 34 maravedí
- V obehu boli aj iné španielske a britské meny

Po obsadení Gibraltaru anglo-holandskými silami v roku 1704 pokračovalo používanie španielskeho realu, ale s určitými zmenami:

  • Nerozlišovalo sa medzi striebornými (de plata) a billónovými (de vellón) reálmi
  • 1 real de plata = 2 reales de vellón (pred rokom 1737)
  • 1 real de plata = 2,5 reales de vellón (po roku 1737)

Táto situácia umožňovala armádnym dôstojníkom značný zisk pri vyplácaní žoldu vojakom.

Španielsky real

2. Prechodné obdobie (1825-1898)

V roku 1825 došlo k významnej zmene v menovom systéme Gibraltaru:

- Revidovali sa relatívne hodnoty rôznych obehových mincí
- Real de plata sa delil na 24 quarts (kvartov)
- Španielsky dolár sa ocenil na 4 šilingy a 4 pence
- Doviezli sa britské strieborné mince

Napriek snahe o zavedenie britského menového systému, britské strieborné mince nemohli obiehať kvôli príliš vysokému oceneniu španielskeho dolára. Britské medené mince však obiehali s neoficiálnym kurzom 1 quart = 1 farthing (v skutočnosti 1 quart = 11/12 farthingu).

3. Obdobie gibraltárskej libry (1898-súčasnosť)

Gibraltárska libra bola zavedená v roku 1898 ako reakcia na dramatický pokles hodnoty španielskej pesety počas španielsko-americkej vojny:

- Spočiatku v podobe britských mincí a bankoviek
- 1927: Vydanie prvých gibraltárskych bankoviek
- 1988: Zavedenie gibraltárskych mincí

Kľúčové míľniky v histórii gibraltárskej libry:

  • 1971: Decimalizácia meny (1 libra = 100 nových pencí)
  • 1975: Zavedenie 10 a 20 librových bankoviek
  • 1986: Zavedenie 50 librovej bankovky
  • 1988: Ukončenie obehu 1 librovej bankovky
  • 1995: Nová séria bankoviek s nápisom "pounds sterling"
  • 2010-2011: Zavedenie novej série bankoviek
  • 2021: Vydanie novej série bankoviek v zmenšenom formáte
Moderná gibraltárska bankovka

Numizmatika a notafília v Gibraltare

Gibraltar má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii gibraltárskej meny.

Numizmatika:
- Gibraltárske mince zahŕňajú emisie od koloniálneho obdobia až po súčasnosť
- Obzvlášť cenené sú prvé gibraltárske mince vydané v roku 1988
- Zaujímavé sú aj pamätné mince vydávané pri rôznych príležitostiach
- Dvojlibrové mince od roku 1999 každoročne zobrazujú nový dizajn predstavujúci 12 Herkulových prác

Notafília:
- Gibraltárske bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvých emisií z roku 1914, vydané počas prvej svetovej vojny
- Bankovky z rôznych období gibraltárskej histórie odrážajú politické a kultúrne zmeny v krajine
- Zberatelia sa často zameriavajú na kompletné série alebo na bankovky s unikátnymi sériovými číslami
- Moderné gibraltárske bankovky obsahujú pokročilé bezpečnostné prvky, čo ich robí zaujímavými pre zberateľov

Súčasná menová situácia

V súčasnosti je oficiálnou menou Gibraltaru gibraltárska libra (GIP). Hlavné charakteristiky súčasnej gibraltárskej meny sú:

- Parita s britskou librou šterlingov (1:1)
- Bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50 a 100 libier
- Mince v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 pencí a 1, 2, 5 libier
- Gibraltárske bankovky a mince sú zákonným platidlom len v Gibraltare
- Britské bankovky a mince sú v Gibraltare všeobecne akceptované

Záver

História meny a peňazí v Gibraltare je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a sociálne zmeny v tejto jedinečnej britskej zámorskej oblasti. Od španielskeho realu cez prechodné obdobie až po modernú gibraltársku libru, gibraltársky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú gibraltárske mince a bankovky bohatý zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Gibraltárske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

© 2024 EuroTopShop.sk. Všetky práva vyhradené.

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart