História peňazí Grécka

História meny a peňazí Grécka - Od starovekej drachmy po euro

Grécke bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Grécka: Od starovekej drachmy po euro

Grécko, kolíska západnej civilizácie, má jednu z najbohatších a najstarších menových histórii na svete. Od starovekých drachiem až po moderné euro, grécka mena prešla fascinujúcim vývojom, ktorý odráža politické, ekonomické a kultúrne zmeny v krajine. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji gréckej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Staroveké obdobie (7. storočie pr. n. l. - 3. storočie n. l.)

Grécko je považované za miesto vzniku prvých mincí v západnom svete:

- Okolo 600 pr. n. l.: Prvé mince sa objavujú v Lýdii (dnešné Turecko) a rýchlo sa rozšíria do gréckych mestských štátov
- Drachma sa stáva hlavnou menovou jednotkou
- Každé grécke mesto razí vlastné mince s jedinečnými dizajnmi

Najznámejšie staroveké grécke mince zahŕňali:

  • Aténske "sovy" - strieborné tetradrachmy s Aténou na jednej strane a sovou na druhej
  • Korintské "pegasy" - strieborné statéry s okrídleným koňom Pegasom
  • Aigínske "korytnačky" - strieborné statéry s morskou korytnačkou
Staroveká grécka minca

2. Byzantské obdobie (330 - 1453)

Počas byzantskej éry Grécko používalo byzantské meny:

- Solidus (zlatá minca)
- Miliaresion (strieborná minca)
- Follis (medená minca)

3. Osmanské obdobie (15. - 19. storočie)

Pod osmanskou nadvládou Grécko používalo osmanské meny:

- Akçe (strieborná minca)
- Para (strieborná minca)
- Kuruş (strieborná minca)

4. Moderná drachma (1832 - 2001)

Po získaní nezávislosti v roku 1832 Grécko zaviedlo modernú drachmu:

- 1832: Zavedenie modernej drachmy
- 1868: Grécko sa pripája k Latinskej menovej únii
- 1944: Menová reforma po druhej svetovej vojne
- 1954: Grécko sa pripája k Bretton Woodskemu systému
- 1973: Drachma sa stáva plávajúcou menou po páde Bretton Woodskeho systému

Moderná drachma prešla niekoľkými významnými zmenami:

  • 1954: Nová drachma = 1000 starých drachiem
  • 1973: Opustenie fixného výmenného kurzu
  • 1980-1990: Obdobie vysokej inflácie
Moderná grécka bankovka

5. Prechod na euro (2001 - súčasnosť)

Grécko prijalo euro ako svoju oficiálnu menu v roku 2001:

- 1. januára 2001: Zavedenie eura pre bezhotovostné transakcie
- 1. januára 2002: Zavedenie eurových bankoviek a mincí
- Výmenný kurz: 1 EUR = 340,75 GRD

Numizmatika a notafília v Grécku

Grécko má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii gréckej meny.

Numizmatika:
- Grécke mince zahŕňajú širokú škálu od starovekých drachiem až po moderné eurové mince
- Obzvlášť cenené sú staroveké grécke mince, najmä z klasického obdobia (5.-4. storočie pr. n. l.)
- Zaujímavé sú aj mince z byzantského obdobia a moderné pamätné mince
- Grécka národná banka pravidelne vydáva pamätné mince pri rôznych príležitostiach

Notafília:
- Grécke bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvých emisií modernej drachmy v 19. storočí
- Zaujímavé sú aj bankovky z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia
- Zberatelia sa často zameriavajú na kompletné série alebo na bankovky s unikátnymi sériovými číslami

Záver

História meny a peňazí v Grécku je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža bohatú históriu a kultúru tejto krajiny. Od starovekých drachiem, ktoré položili základy moderného mincovníctva, cez byzantské a osmanské obdobie, až po modernú drachmu a euro, grécky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú grécke mince a bankovky nevyčerpateľný zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Grécke bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

© 2024 EuroTopShop.sk. Všetky práva vyhradené.

GoMining - ťažba Bitcoinu
Powered by Zen Cart