História peňazí Grónska

História meny a peňazí Grónska - Od vikingských mincí po dánsku korunu

Grónske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Grónska: Od vikingských mincí po dánsku korunu

Grónsko, najväčší ostrov na svete a autonómne územie Dánskeho kráľovstva, má fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža jeho jedinečný politický a ekonomický vývoj od vikingského obdobia až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji grónskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Vikingské obdobie a rané koloniálne obdobie (do 1721)

Počas vikingského osídlenia Grónska (985-1450) sa pravdepodobne používali skandinávske mince a barterový obchod:

- Strieborné mince z Nórska a Dánska
- Výmenný obchod s kožušinami, mrožími klami a inými komoditami

Po zániku vikingských osád nastalo obdobie bez stálych európskych osadníkov, počas ktorého Inuiti používali tradičné formy výmeny.

Vikingská minca

2. Dánska kolonizácia a rigsdaler (1721-1874)

S obnovením dánskej kontroly nad Grónskom v roku 1721 sa začali používať dánske meny:

- Rigsdaler courant
- Rigsdaler species
- Rigsbankdaler (od 1813)

V tomto období Grónsko vydalo svoje prvé papierové peniaze:

- 1803-1804: Prvé grónske bankovky v hodnote 12 a 24 skilling, 1/2 a 1 rigsdaler
- 1819-1844: Ďalšie emisie bankoviek v hodnotách 6, 12, 24 skilling a 1 rigsdaler

3. Zavedenie dánskej koruny (1874-1967)

V roku 1874 Dánsko zaviedlo korunu (krone) ako svoju novú menu, čo ovplyvnilo aj Grónsko:

- 1874-1875: Vydanie prvých grónských bankoviek v korunách (25 a 50 øre, 1 koruna)
- 1905-1910: Nové série bankoviek s vyššími nominálnymi hodnotami (5, 10, 50 korún)
- 1926: Zavedenie prvých grónských mincí (25 a 50 øre, 1 koruna)

4. Druhá svetová vojna a povojnové obdobie (1940-1967)

Počas druhej svetovej vojny bolo Grónsko odrezané od Dánska, čo viedlo k zaujímavému vývoju v menovej oblasti:

- 1944: Vydanie 5-korunovej mince razenej v USA
- 1953: Nová séria bankoviek po zmene ústavného postavenia Grónska
- 1960-1964: Posledné emisie grónských mincí

Grónska bankovka z povojnového obdobia

5. Moderné obdobie (1967-súčasnosť)

Od roku 1967 Grónsko prestalo vydávať vlastné bankovky a začalo používať štandardné dánske koruny:

- 1967: Ukončenie vydávania grónských bankoviek
- 2006-2009: Plány na zavedenie samostatnej grónskej koruny, ktoré boli nakoniec zamietnuté
- Súčasnosť: Používanie dánskej koruny (DKK) ako oficiálnej meny

Numizmatika a notafília v Grónsku

Grónsko má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii grónskej meny a obmedzenému počtu vydaných mincí a bankoviek.

Numizmatika:
- Grónske mince zahŕňajú emisie z rokov 1926-1964
- Obzvlášť cenené sú mince z roku 1944 razené v USA
- Zaujímavé sú aj mince vydané ťažobnými spoločnosťami v 19. storočí
- Pre zberateľov sú atraktívne aj pamätné mince vydávané Dánskom s grónskymi motívmi

Notafília:
- Grónske bankovky sú známe svojím unikátnym dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z prvých emisií z rokov 1803-1804
- Bankovky z obdobia druhej svetovej vojny sú tiež vysoko cenené
- Zberatelia sa často zameriavajú na kompletné série alebo na bankovky s unikátnymi sériovými číslami

Súčasná menová situácia

V súčasnosti Grónsko používa dánsku korunu (DKK) ako svoju oficiálnu menu. Hlavné charakteristiky súčasnej menovej situácie v Grónsku sú:

- Používanie štandardných dánskych bankoviek a mincí
- Pevný výmenný kurz voči euru: 1 EUR = približne 7,46 DKK
- Diskusie o možnej budúcej menovej nezávislosti v kontexte širšej autonómie

Záver

História meny a peňazí v Grónsku je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža zložité politické a ekonomické vzťahy tohto ostrova s Dánskom a zvyškom sveta. Od vikingských mincí cez koloniálne obdobie až po súčasné používanie dánskej koruny, grónsky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú grónske mince a bankovky vzácny a zaujímavý objekt štúdia, ktorý dokumentuje jedinečnú cestu tohto arktického ostrova.

Grónske bankovky, papierové peniaze, platidlá a mince kúpite tu.

© 2024 EuroTopShop.sk. Všetky práva vyhradené.

Tipli - získajte cashback z každého nákupu!
Powered by Zen Cart