Strana 2

Hodnotenie kvality bankoviek:
UNC(N) - bankovka obojstranne bezchybná, banková kvalita, nebola v obehu
AU(0) - bez ohybov, nepatrné poškodenie
XF(1) - veľmi krásna, čistá, nepatrne preložená
VF(2) - krásna, preložená, menšie nečistoty, nenatrhnutá
Bankovky v horšom stave (AVF,F,VG,G) zaraďujem do ponuky len sporadicky.
Znamienka + a - znamenajú lepšia, horšia.
Pokiaľ nie je uvedený stav, bankovka je v perfektnom stave.
Obrázky slúžia na ilustráciu!

Refundo
Powered by Zen Cart