História peňazí Estónska

História meny a peňazí Estónska - Od stredoveku po euro

Estónske bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

História meny a peňazí Estónska: Od stredoveku po euro

Estónsko má bohatú a fascinujúcu históriu meny, ktorá odráža politický a ekonomický vývoj krajiny od stredoveku až po súčasnosť. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o vývoji estónskej meny, jej zmenách a zaujímavostiach spojených s numizmatikou a notafíliou.

1. Stredoveké a ranomoderné obdobie (do 19. storočia)

V stredoveku a ranom novoveku bolo územie dnešného Estónska pod vplyvom rôznych mocností, čo sa odrážalo aj v používaných menách:

- Livónske mince v 13. - 16. storočí
- Švédske mince v 17. - začiatkom 18. storočia
- Ruské ruble od 18. storočia

Stredoveká minca

2. Prvá nezávislosť a estónska marka (1918-1928)

Po vyhlásení nezávislosti v roku 1918 Estónsko zaviedlo vlastnú menu - estónsku marku:

- 1918: Zavedenie estónskej marky
- 1919: Vydanie prvých bankoviek
- 1924: Menová reforma kvôli vysokej inflácii

3. Prvá estónska koruna (1928-1940)

V roku 1928 Estónsko zaviedlo novú menu - estónsku korunu:

- 1 koruna = 100 sentov
- Mena bola naviazaná na zlatý štandard
- Vydané boli mince v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 25 a 50 sentov a 1 a 2 koruny
- Bankovky boli vydané v hodnotách 5, 10, 20, 50 a 100 korún

Estónska bankovka

4. Sovietske obdobie (1940-1991)

Po sovietskej okupácii v roku 1940 bol v Estónsku zavedený sovietsky rubeľ:

- 1940: Výmena estónskych korún za ruble v pomere 1:1,25
- 1961: Menová reforma v ZSSR, nové ruble v pomere 1:10 k starým

5. Obnovenie nezávislosti a druhá estónska koruna (1992-2010)

Po obnovení nezávislosti v roku 1991 Estónsko opäť zaviedlo vlastnú menu:

- 20. jún 1992: Zavedenie estónskej koruny
- Výmenný kurz: 1 koruna = 10 sovietskych rubľov
- Mena bola naviazaná na nemeckú marku v pomere 8 korún = 1 DM
- Vydané boli mince v hodnotách 5, 10, 20 a 50 sentov a 1 a 5 korún
- Bankovky boli vydané v hodnotách 1, 2, 5, 10, 25, 100 a 500 korún

6. Prechod na euro (2011-súčasnosť)

Estónsko vstúpilo do eurozóny 1. januára 2011:

- Výmenný kurz: 1 euro = 15,6466 estónskych korún
- Duálne zobrazovanie cien od júla 2010 do júna 2011
- Dvojtýždňové obdobie duálneho obehu korún a eur
- Estónska centrálna banka vymieňa koruny za eurá neobmedzene

Numizmatika a notafília v Estónsku

Estónsko má bohatú tradíciu v oblasti numizmatiky (zberateľstvo mincí) a notafílie (zberateľstvo bankoviek). Tieto oblasti sú fascinujúce pre zberateľov z celého sveta vďaka jedinečnej histórii estónskej meny.

Numizmatika:
- Estónske mince zahŕňajú širokú škálu od stredovekých livónskych mincí cez švédske a ruské razby až po moderné eurové mince
- Obzvlášť cenené sú mince z obdobia prvej nezávislosti (1918-1940)
- Zberateľsky zaujímavé sú aj pamätné mince vydávané pri rôznych príležitostiach, napríklad séria venovaná estónskemu predsedníctvu v Rade EÚ v roku 2017

Notafília:
- Estónske bankovky sú známe svojím umeleckým dizajnom a historickou hodnotou
- Najvzácnejšie sú bankovky z obdobia prvej republiky (1918-1940)
- Zaujímavé sú aj bankovky z obdobia druhej republiky (1992-2010), ktoré zobrazujú významné osobnosti estónskej histórie a kultúry
- Zberatelia sa často zameriavajú na rôzne série korún alebo na bankovky s významnými osobnosťami estónskej histórie

Záver

História meny a peňazí v Estónsku je fascinujúcim príbehom, ktorý odráža politické, ekonomické a sociálne zmeny v krajine. Od stredovekých mincí cez marky a koruny až po súčasné euro, estónsky menový systém prešiel dramatickým vývojom. Pre zberateľov a milovníkov histórie predstavujú estónske mince a bankovky bohatý zdroj poznania a zaujímavých artefaktov, ktoré dokumentujú túto pozoruhodnú cestu.

Estónske bankovky, papierové platidlá a mince kúpite tu.

Powered by Zen Cart