Známky Slovensko 2002, Kostoly - 3x razítkovaný blok

13.99€

Výborný stav, známky sú s lepom. Dátum vydania: 15.11.2002. Kostol sv. Michala, Klížske Hradište, Rotunda sv. Juraja, Skalica, Kostol sv. Martina, Spišská Kapitula.

Známky Slovensko 2002, Kostoly - 3x razítkovaný blok


Veľký Klíž - podhorská obec obkolesená Tríbečským pohorím patrí do okresu Partizánske. Obec tvoria dve miestne časti - Klíž a Klížske Hradište. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1230, história obce je podstatne staršia. Na území obce stálo Benediktínske opátstvo založené v rokoch 1074 - 1077, ktoré s pohnutou históriou pretrvalo až do roku 1562. Neskôr v obci pôsobili aj iné rehole. Najvýznamnejšou a najzachovalejšou historickou pamiatkou je románsky kostolík sv. Michala z 11. storočia, ktorý stojí v cintoríne Klížskeho Hradišťa.. Skladá sa z polkruhovej apsidy, z lode a z kruhovej veže pri západnej fasáde. Podľa jeho malých rozmerov (loď 3,92 x 5,33 m) možno predpokladať, že to nebol kostol kláštorný, ale kostol panský, o čom svedčia aj zvyšky drevenej empory. Kostolík pre nezvyklú formu jeho veže nemožno včleniť do nijakej pôdorysnej schémy. Donedávna bol tento kostolík bez strechy.

Rotunda sv. Juraja patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie románske stavby na Slovensku. Stojí na malom návrší na kraji mesta Skalica, na mieste starobylého slovanského hradiska, kedysi oporného bodu prirodzenej hranice medzi uhorským kráľovstvom a moravským markgrófstvom. Rotundu postavili ako hradný kostolík na prelome 12. a 13. storočia. Stavbu z pieskovcových kvádrov tvorí polkruhová svätyňa a kruhová loď, ktoré sa zachovali v pôvodnej podobe. Z obdobia gotickej prestavby, keď bola začlenená do fortifikačného systému, sa zachovali i fragmenty nástenných malieb, zobrazujúce motívy legendy o sv. Jurajovi, ako zápasí s drakom. V období baroka rotundu zastrešili kupolou s laternou, stavbu presvetlili tromi novými oknami a upravili vstup. V roku 1970 vyhlásili Rotundu sv. Juraja za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v nej nachádza archeologická expozícia Záhorského múzea.

Srdcom mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula je neskororománska Katedrála sv. Martina. Trojloďová bazilika s dvojvežovým priečelím bola postavená v rokoch 1245 - 1275. Významnou stavebnou úpravou bola prístavba kaplnky Zápoľskovcov v rokoch 1488 - 1493. Dnešný vzhľad pochádza z úpravy v romantickom slohu (1873 - 1889). Katedrála nie je len architektonickým skvostom, ale má aj unikátne interiérové vybavenie. Z románskeho slohu sa zachovala kamenná plastika ležiaceho leva z 13. storočia. Významné sú i pamiatky stredovekej nástennej maľby (Korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa). Za vrcholné dielo sa považuje krídlový oltár z kaplnky s vyobrazením Korunovácie Panny Márie.

Pridať do košíku:

  • Kód: znamky-SLOVENSKO-277-279raz.


Powered by Zen Cart