50 000 Dinárov Chorvátsko 1993, P26 UNC

1.05€

Bankovky a papierové peniaze Chorvátska si môžete objednať v novom obchode www.bankovky.net


Ruder Boškovič. Vytlačené v Švédsku. Republika Hrvatska.

50 000 Dinárov Chorvátsko 1993, Pick 26
Obrázok slúži na ilustráciu!


Chorvátsky dinár bol zákonným platidlom v Chorvátsku v prvej polovici 90. rokov 20. storočia. Jeho kód bol HRD. Neexistovala žiadna menšia jednotka. Používali sa zásadne len bankovky, žiadne mince nikdy nevznikli.
Vznikol 23. decembra 1991, v dobe už samostatného Chorvátska. Vychádzal z meny, ktorú Chorvátsko používalo v období, kedy bolo súčasťou Juhoslávie - juhoslovanského dinára v pomere 1 juhoslovanský = 1 chorvátsky.
30. mája 1994 bol nahradený novou menou - chorvátskou kunou, ktorá z neho vychádzala v pomere 1 kuna = 1000 dinárov.
V Chorvátsku existovalo územie obývané Srbmi, ktorí vytvorili vlastný správny celok - Republika Srbská Krajina. Tá sa odmietala podriadiť chorvátskej zvrchovanosti a mala blízky vzťah so susedným Srbskom. Ako jeden z prejavov separácie používala aj vlastnú menu (dinár Republiky Srbská Krajina) a odmietala chorvátsku menu. Až v roku 1995, kedy Chorváti získali kontrolu nad týmto územím, začala sa tu používať kuna rovnako ako vo zvyšku Chorvátska.
Chorvátske obyvateľstvo Bosny a Hercegoviny používalo chorvátsky dinár (a následne aj kunu) ako platidlo až do roku 1998, kedy na celom území Bosny a Hercegoviny začala platiť konvertibilná marka.

Pridať do košíku:

  • Kód: bankovky-CHORVATSKO-026-(T)


Booking.com
Powered by Zen Cart